Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal för tiden 1 nov 2020 till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år plus ett engångsbelopp på 5500 kr i dec i år. HÖK-Avtalet och AB-avtalet gäller fastanställda assistenter i kommuner och vissa assistansföretag. PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare. KFS- avtalet är ännu inte klart.

HÖK-20-avtalet och AB-20-avtalet (Fastanställda personliga assistenter)

Avtalstid: 2020-11-01–2024-03-31

Löneökningar: 1 nov 2020: 2 procent (520 kronor) + ett engångsbelopp på 5 500 kr. 1 nov 2021: 2 procent (530 kr) 1 nov 2022: 1,4 procent (380 kr 2023: lönehöjning ska följa "märket" i LO:s centrala avtal.

Lägstalön: 1 jan 2022: 19 940 kr. 1 jan 2023: 20 220 kr. Lägstalön 1 jan 2024 ännu ej bestämd.
Om arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning blir lägstalön från 2022-01-01 lägst 22 185 kr, från 2023-01-01 lägst 22 500 kr (Lägstalön 2024-01-01 ännu ej bestämd)

OB: Tillägg för OB och jour räknas 1 april 2021 upp med 5 % och 1 april 2022 med 2,4 %


PAN-20-avtalet (Personliga assistenter och anhörigvårdare)

Avtalstid: 2020-11-01–2024-03-31

Löneökningar: 1 nov 2020: 3,15 kr per timme, 1 april 2021: 3,22 kr per timme 1 april 2022: 2,30 kr per timme 2023: lönehöjning ska följa "märket" i LO:s centrala avtal.

Lägstalön: Från 1 jan 2022: 120,80 kr. Från 1 jan 2023: 122,50 kr. Lägstalön 1 jan 2024 ännu ej bestämd.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas 1 april 2021 upp med 5 % och 1 april 2022 med 2,4 %

(OBS! För anhörigvårdare i PAN ingår OB/jour i timlönen)


KFS-avtalet (personliga assistenter) ännu ej klart


Vidare läsning

Sobona: Fyraårigt avtal med Kommunal

Kommunal: Nytt kollektivavtal med SKR och Sobona klart

Kommunalarbetaren: Nytt avtal klart med SKR

Läs om och jämför kollektivavtal på Assistanskoll
Skicka sidan till: