Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019

mynthög

I övergångsregeringens övergångsbudget (sid 123) föreslås det att assistansersättningens schablonbelop för 2019 höjs med 1,5 % till 299,80 kr, samma höjning som förra året. I budgeten konstateras det samtidigt att kostnaderna för assistansersättning minskat med 1,3 miljarder för budgetåret 2018 kr jämfört med tidigare prognoser. Huvudorsaken är att antalet assistansberättigade minskar.

Minskad kostnad med 1,3 miljarder 2018

För 2018 fanns ett anslag på 25,7 miljarder, men kostnaderna beräknas landa på bara 24,4 miljarder. Regeringen beräknar kostnaden för assistansersättning till 24,5 miljarder 2019. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till 25,2 respektive 25,9 miljarder.

Beror på att antalet assistansberättigade minskar

De minskade kostnaderna för 2018 beror enligt regeringen främst på att antalet assistansberättigade minskat med 800 personer jämfört med 2017. Minskningen sägs bero på vissa domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som varit vägledande för Försäkringskassan.
Kostnadsminskningen sägs även till en mindre del förklaras av fortsatta effekter av övergången till efterskottsbetalning av assistansersättning som infördes hösten 2016.

Budgetomröstning senast 21 december

Riksdagen ska rösta om budgeten senast 21 december. Innan dess kan andra partier lägga egna budgetförslag som kan ställas mot övergångsregeringens budget.


Vidare läsning

Regeringens övergångsbudget (sid 117-119 och 123-124) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: