Kommunal utlyser nyanställningsblockad

Kommunal har varslat om nyanställningsblockad från 8 september efter att ha sagt nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Förra året utlystes en likadan blockad som slutade med ett ettårigt avtal.

Kommunal utlyser blockad

Nyanställningsblockaden innebär att inga nya assistenter får anställas på tillsvidare eller visstidsanställning efter den 8 september. Detta gäller alla företag inom Vårdföretagarna. De får inte ersättas av vikarier, däremot kan andra anställda beordras att arbeta övertid.

Lenita Granlund, avtalssekreterare i Kommunal, säger att Vårdföretagarna erbjudit 249 kr per månad (1,1%) i ett sexmånadersavtal. Kommunal kräver 535 kr (2.2%) per månad, i ett treårigt avtal.
- Kommunals krav följer ”märket” dvs de löneökningar som andra på arbetsmarknaden redan fått dvs 2.2%.
Hur ser du på att Vårdföretagarna säger att de inte kan höja enligt märket på 2,2 % eftersom regeringen nu höjer schablonbeloppet med bara 1,5% per år?
- Vårt krav innebär en löneökning på 3.11 kr/timme. Regeringens aviserade höjning av assistansersättningen med 1.5 % innebär en ökning med 4,40 kr. Höjningen av ersättningen är högre än löneökningarna och vår uppfattning är att man har råd och höja lönerna. Dessutom gör företagen vinster på 13 kr/timme visar en rapport kommunal och vårdföretagarna gemensamt tagit fram, säger Lenita Granlund.

Orimliga krav enligt Vårdföretagarna

Vårdföretagarna har svarat att Kommunals krav är orimliga. Inga-Kari Fryklund är Vårdföretagarnas förbundsdirektör säger att de lagt ett bud för 2017 och 2018 som motsvarar uppräkningen av schablonersättningen från staten.
Kommunal kräver det sk märket på 2,2 % per år, varför kan ni inte erbjuda det?
- Företagen vill verkligen kunna höja lönerna i nivå med övrig arbetsmarknad men dessvärre har inte schablonersättningen räknats upp i nivå med löneökningarna de senaste åren. Många företag visar redan röda siffror vilket gör att utrymmet för att öka kostnaderna inte finns, om inte staten är beredd att ersätta i motsvarande grad.
Regeringen kommer att höja schablonbeloppet med 1,5 % nästa år har Vänsterpartiet meddelat, vad anser du om det?
- Vi välkomnar att en höjning aviserats, men det är fortfarande en för låg uppräkning. Lönerna på övrig arbetsmarknad höjs under perioden 2017-2019 med 6,5% (sk. märket). Med en uppräkning av schablonersättningen på 1,05% för 2017, samt regeringens aviserade höjning på 1,5% per år för 2018 och 2019 så blir det en uppräkning på sammanlagt 4,05%. Skillnaden är nästan på 2,5 % för perioden, vilket gör att pengarna helt enkelt inte räcker.
Förra året ledde samma typ av nyanställningsblockad till att ni till slut accepterade märket...
- Läget är ännu mycket svårare i år. Vi accepterade efter långa förhandlingar och medling ett avtal på det sk. märket. Uppräkningen var mycket lägre en de kostnadsökningar som det nya avtalet medförde. Vi riskerar nu att företag väljer att bedriva verksamhet utan att vara bundna av kollektivavtal. Här vilar ett stort ansvar på regeringen så att inte det blir ett faktum, säger Inga-Karin Fryklund.

Vidare läsning

Kommunal varslar om konflikt i personlig assistans

Skicka sidan till: