Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

Alla grundläggande behov måste räknas i sin helhet krävde Pia Steensland, KD. Det är oerhört komplicerat att genomföra detta svarade Socialminister Lena Hallengren i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Kommer ministern att verka för att även inkludera samtliga grundläggande behov i det av regeringen aviserade lagförslag som syftar till att samtliga moment vid andningshjälp och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans?

Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"

Pia Steensland frågade varför regeringen inte väljer att bereda ett lagförslag där alla grundläggande behov räknas i sin helhet, och inte som nu bara andning och sondmatning.
– Nu blir det ju en särreglering för vissa grundläggande behov, sade Pia Steensland.

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialminister

Lena Hallengren - "Det är mycket komplicerat"

Det pågår inget arbete för att göra förändringar för samtliga grundläggande behov. Om alla integritetsnära behov ska ses grundläggande så är det en mycket stor och komlicerad, sade, Lena Hallengren.
– Enligt januariavtalet ska vi åstadkomma förändringar med andning/sondmatning, egenvård, avsmalnat föräldraansvar och huvudmannskapet.

Pia Steensland - "Kommer ni bara göra det som står i januariavatalet?"

Pia Steensland svarade med att fråga om inget annat än det som står i januariavtalet skat genomföras under mandatperioden.

Lena Hallengren - "Inte rättvist att säga att vi inte gjort något"

Lena Hallengren upprepade att det är inget enkelt beslut med att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Han sade också att det inte är rättvisande att säga att regeringen inte gjort något.
– Vi har fryst tvåårsomprövningarna, och inkluderat väntetid och beredskap. Vi arbetar intensivt, andning och sondamatning är mest akut, vi ska fortsätta med egenvård, tillsyn, föräldraansvar, sade Lena Hallengren.

Se interpellationsdebatten via video från Riksdagen

Skicka sidan till: