Högst medellön för kommunalt anställda assistenter

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 för privatanställda och kommunalt anställda assistenter.

Kommunalt anställda har nu högre grundmånadslön (23 700 kr/mån) jämfört med privat anställda assistenter (23 500 kr/mån). Antalet kommunalt anställda assistenter är dock betydligt färre, (63 200 privatanställda jämfört med 17 200 kommunalt anställda)

mynthög

2015 började Statistiska Centralbyrån, SCB, att kategorisera personliga assistenter i en egen kategori. Sedan dess presenterar vi SCB:s siffror i vår guide: Vad har assistenter i lön?

I guiden kan du jämföra:

  • Medellöner i kommunal och privat sektor
  • Löneskillnader mellan kvinnor/män
  • Löneskillnader mellan åldersgrupper
  • Löneskillnader mellan geografiska områden
  • Skillnader mellan olika kollektivavtal

Skicka sidan till: