Anna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”

Anna Barsk Holmbom
Anna Barsk Holmbom, Foto: Linnea Bengtsson

SKR får inte tillåtas dra eller ändra in gynnande LSS-beslut i en ansträngd situation på grund av Corona säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.
Istället måste assistansanvändarna och anordnarna få de resurser de behöver i form av tex skyddsutrustning.

SKR gjorde nyligen en hemställan till regeringen att göra lagändringar som bland annat gör det möjligt för kommunerna att kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS inklusive personlig assistans, SKR anser att det kan bli nödvändigt i en Coronakris med smittspridning och brist på personal. Anna Barsk Holmbom ser det som provocerande med tanke på hur domstolspraxis de senaste åren lett till allt hårdare behovsbedömningar, där grundläggande behov räknas endast i ”integritetskänsliga delar” och assistans för övriga behov endast i så kallat ”aktiva assistansinsatser”.
– Att i ett sådan situation tillåta kommunerna att ytterligare beskära enskildas rättigheter vore katastrofalt. För en enskild som har assistans finns är det inte möjligt att prioritera bort en enda timme.

Glad att Socialministern avvisat förslaget

Anna Barsk Holmbom gläds dock över att socialminister Lena Hallengren i en intervju på Assistanskoll sagt att regeringen inte kommer att gå SKR till mötes i sina krav.
– Jag uppskattar att Socialministern är tydlig att man inte kommer att gå SKR till mötes i den här frågan. Det känns lugnande.

Kommuner har redan försökt ändra gynnande beslut

Via tex privata anordnare och andra har Anna Barsk Holmbom fått uppgifter om att ett antal kommuner i Skåne och Västra Götaland och i andra län redan idag föreslår ändringar av gynnande beslut i LSS.
– De erbjuder tex annat boende istället för personlig assistans när privata anordnare inte kan tillgodose assistansbehovet på grund av tex sjukdom hos den assistansberättigade. Det gör mig djupt upprörd att kommunerna försöker lösa svåra problem i strid mot lagen och jag hoppas det finns kraft ute i verksamheterna och hos assistansanvändarna att gå emot den här typen av ”förslag” från kommunen. Nu när ministern är entydig i att SKR:s hemställan inte ska godkännas blir det uppenbart att kommunerna idag inte har rätt att ge något annat än just assistans när den enskilde behöver att kommunen tar sitt yttersta ansvar.

Köper inte SKR:s argument

Åsa Furen Thulin på SKR säger i en intervju att deras krav i sin hemställan behövs för att kunna lösa akut personalbrist och smittorisk pga Corona, och att det bara ska vara tillfälliga förändringar.
Hur ser du på det?
– Jag tror det kan vara så de tänker, att det ska vara tillfälligt vid en pandemi. Eller kanske i andra krissituationer också, men jag tycker det är viktigt att inte köpa det argumentet. En person som behöver assistans för sin vardag är beroende av assistans och det beroendet minskar inte för att det inträffar en pandemi, tvärtom.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sitt meddelandeblad, fortsätter Anna Barsk Holmbom.
– Det är kommunens ansvar att tillgodose assistansbehovet om den privata anordnaren inte kan göra det på grund av t ex en pandemi.
Men hur bör man agera om det uppstår en situation där ingen (anordnare eller kommun) lyckas få fram tillräckligt med assistenter för att beviljade beslut ska kunna genomföras?
– Jag tycker inte man ska gå in i tankar om ”worst case scenario”. Det går såklart att teoretisera kring det men det leder ingenstans. Den assistansberättigade har ett ansvar (att acceptera att det kan behövas skydd), anordnaren har ett ansvar (att skaffa skydden), kommunen har ett ansvar (att vara en nödlösning om inget annat funkar). Det är tre nivåer. Utöver det går det inte att spekulera. Det är nödlösningarnas nödlösning. Det är lika dumt som att resonera vad man gör om rätten till assistansen försvinner.

Anordnarna behöver förbereda sig

Lösningen är istället att ge assistansanvändare och anordnare de resurser de behöver, säger Anna Barsk Holmbom som skrivit Guide för personlig assistans i Coronakrisen. Där hon tar hon upp tex vilken skyddsutrustning assistenter ska i olika situationer och vad man gör vid akut personalbrist. Även om det är kommunens yttersta ansvar att tillgodose assistansbehovet vid en pandemi så är det inte dit någon vill komma, säger Anna Brask Holmbom.
– Jag jobbar mycket för att de privata assistansanordnarna ska förstå sitt ansvar och förbereda både sig själva och sina uppdragsgivare. Det handlar både om att ta fram listor över möjliga assistenter och att granska hur stort utrymme dessa har för att arbeta övertid men också om att kontakta kommunen för att få tag i skyddskläder. Jag har utbildat över 70 anordnare redan men det finns ju betydligt fler anordnare än så som bedriver assistans. Utbildningarna sker nu naturligtvis på webben.

Berömmer vissa kommuner

Samtidigt vill Ann Barsk Holmbom berömma kommuner som Jönköping och Täby. I Jönköping skickade kommunen ut ett brev till samtliga privata anordnare för att förhöra sig om läget och säkra samverkan vid eventuella problem.
– Täby kommun ringde till en mindre anordnare för att fråga hur det går för dem och om de hade tillräckligt med skyddsutrustning. Det är så det ska se ut. Om kommunerna hjälper de privata anordnarna att ta fram skyddsutrustning kommer de privata anordnarna troligen att kunna tillgodose assistansbehovet hos sina uppdragsgivare i högre omfattning.

Tror äldre skulle prioriteras först

SKR kräver i sin hemställan även att kommunernas socialtjänst i SoL och LSS ska få lagstöd att kunna prioritera inom och mellan insatser samt inom och mellan målgrupper, så att de individer som är i störst behov av stöd och de insatser som bedöms som mest prioriterade ska kunna ges företräde.
Vilka följder kan detta få?
– Jämför man hur ofta ”personlig assistans” nämns i TV och Radio när det talas Covid–19 jämfört med hur ofta man talar om ”äldre” är det lätt att förstå vilken grupp som kommer att prioriteras. Det är lätt för allmänheten att förstå att gamla mamma och pappa behöver stöd och därför är det politiskt enklare att prioritera stöd till den gruppen. Assistans har företrädesvis diskuterats i media som en ”fuskbransch”, vilket leder till att det troligen är enklare att prioritera bort stöd till assistansberättigade, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom intervjuades av Kenneth Westberg 2020-04-02

Vidare läsning

Anna Barsk Holmboms guide för personlig assistans i Coronakrisen


Skicka sidan till: