Allt fler söker assistansersättning

lagens klubbaDet senaste året har alltfler sökt assistansersättning för första gången. I oktober beviljades bara 17,3 % assistansersättning vid sin första ansökan, men andelen har ökat från ett bottenläge på 15,6 % i juni i år.

Antalet som söker första gången ökar

Mellan okt 2019 och okt 2020 sökte 1379 personer assistansersättning för första gången, vilket kan jämföras med 1073 personer mellan okt 2018 och okt 2019. Se Assistanskolls statistiksida

Lägst antal beviljanden juni 2020

Juni 2020 beviljades bara 15,6 % av de som sökte assistansersättning första gången, därefter har andelen ökat till 17,3 %. På längre sikt har det dock skett en dramatisk minskning av antalet beviljade förstagångsansökningar, 1995 beviljades 78 %, 2010 beviljades 49 % och 2015 beviljades 32 % och i okt i år 17,3 %. Se Assistanskolls statistiksida

Totala antalet nybeviljanden ökar

Totalt nybeviljades 385 personer assistansersättning mellan okt 2019 och okt 2020. Här ingår även de som fått avslag första gången men sökt igen och då fått beviljat. Detta kan jämföras med 324 personer okt 2018 till okt 2019. Se Assistanskolls statistiksida

Antalet assistansberättigade minskar, men minskningen avtar

I okt 2020 hade 13 865 personer assistansersättning, vilket är en minskning med 2 291 personer sedan juni 2015. Minskningen per månad har dock avtagit sedan juni i år. Se Assistanskolls statistiksida

Beviljade förstagångsansökningar, förstagångsbeviljanden och antal assistansberättigade 1995 - okt 2020

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1994-2019 och från Försäkringskassans statistikenhet. Siffrorna för förstagångsansökningar och förstagångsbeviljanden avser den senaste tolvmånadersperioden.

År Antal förstagångs-
beslut
senaste 12 mån
Beviljade förstagångs-
beslut i %
senaste 12 mån
Beviljade förstagångs-
beslut i antal
senaste 12 mån
Antal
assistans-
berättigade
Antal förstagångs-
beviljanden
totalt senaste 12 mån
(inklusive de som sökt
flera gånger)
2020-10 1379 17,3% 239 13 865 385
2020-09 1364 17,0% 233 13 871 371
2020-08 1341 16,6% 222 13 865 351
2020-07 1340 16,1% 216 13 886 344
2020-06 1294 15,6% 202 13 910 334
2020-05 1288 15,8% 204 13 950 334
2020-04 1282 16,0% 205 13 979 332
2020-03 1230 16,6% 204 14 038 342
2020-02 1194 17,6% 210 14 070 341
2020-01 1177 17,6% 207 14 114 342
2019-12 1128 17,7% 200 14 159 332
2019-11 1079 17,4% 188 14 176 315
2019-10 1073 17,4% 187 14 208 324
2019-09 1092 17,4% 190 14 230 329
2019-08 1102 17,2% 190 14 259 338
2019-07 1098 17,2% 189 14 271 336
2019-06 1107 17,7% 196 14 304 348
2019-03 1134 18,7% 212 14 381 378
2018-12 1264 17,2% 217 14 508 362
2018-06 1347 15,7% 212 14 554 313
2017-12 1378 15,4% 212 14 886
302
2017-06 1475 17,0% 251 15 312 370
2016-12 1662 20,6%
343 15 691 479
2016-06 1895 26,3% 498 15 930 654
2015-12 1924 32,4% 624 16 142 828
2015-06 1890 37,7% 712 16 156 967
2015-01 1799 42,3% 761 16 124 1018
2014-01 1753 42,8% 751 15 889 1056
2013-01 1807 41,3% 747 15 819 979
2012-01 1746 46,7% 815 15 974 1039
2011-01 1952 45,0% 878 15 954 1142
2010-01 2312 48,6% 1123 15 766 1375
2009-01 2047 49,9% 1022 15 293 1224
2008-01 1961 63,8% 1252 14 945 1491
2006-01 1948 67,5% 1315 13 460 1522
2004-01 1748 74,1% 1295 11 810 1443
2002-01 1617 77,8% 1257 11 062 1432
2000-01 1467 77,1% 1131 9179 1253
1998-01 1380 78,0% 1076 7973 1185
1996-01 3126 70,2% 2194 7358 2382
1995-01 6728 77,7% 5229 3741 5259

Källa : FörsäkringskassanSkicka sidan till: