Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”

Lena HallengrenLena Hallengren avvisar SKR:s krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en Coronakris med smittspridning och brist på personal. Hon anser att man istället behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, gjorde nyligen en hemställan till regeringen att göra lagändringar som bland annat gör det möjligt för kommunerna att kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS inklusive personlig assistans. SKR anser att det kan bli nödvändigt i en Coronakris med smittspridning och brist på personal.
Kommer regeringen att godkänna detta?
– Nej, vi kommer inte att gå fram med en sådan ändring. Jag vet att det här betyder påfrestningar för hela välfärden, jag förstår att det är tufft för kommunerna, men vi måste värna välfärden och därför tillför vi nu stora resurser till kommunerna. Men det är inte aktuellt att förändra rätten till insats, säger Lena Hallengren.

Vill inte ge rätt prioritera mellan insatser

SKR kräver i sin hemställan även att kommunernas socialtjänst ska få lagstöd att kunna prioritera inom och mellan insatser i SoL och LSS samt inom och mellan målgrupper, så att de individer som är i störst behov av stöd och de insatser som bedöms som mest prioriterade ska kunna ges företräde.
Kommer regeringen att godkänna detta?
– Vi ser inte att det heller är något vi kommer gå fram med, säger Lena Hallengren.
Hur ser du på den oro som dessa krav från SKR skapat i funktionsrättsrörelsen?
– Jag förstår oron. Jag är väl medveten om att många med funktionsnedsättningar redan från början har en oro för att förlora sin ersättning och jag förstår att den här typen av krav späder på den oron. Det är därför viktigt för mig att vara tydlig med att detta inte är aktuellt för regeringen.

Viktigare rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna

Åsa Furen Thulin på SKR säger att deras krav behövs för att kunna lösa akut personalbrist och smittorisk pga Corona, och att det bara ska vara tillfälliga förändringar. Lena Hallengren menar dock det inte är aktuellt.
– Det är inte aktuellt med dessa förändringar, istället behöver man rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.
Vilka åtgärder anser regeringen kan komma att behövas för de situationerna som SKL beskriver med risk för personalbrist och smittspridning? Med vilka åtgärder anser ni att dessa situationer bör bemötas?
– Man kan behöva rikta in sig på att rekrytera personer som kan jobba i verksamheterna. Från regeringens sida har det varit tydligt att det tillförs resurser för att hantera det här, nu senast 15 nya miljarder till välfärden, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020-04-03

Skicka sidan till: