Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Assistansberättigade och personer i LSS–boenden borde ha samma prioritet för vaccination mot Covid 19 som de äldre, säger Henrik Petrén på KFO.

Assistansanvändare och assistenter nämns inte

Det står ingenting om varken assistansanvändare, assistenter eller LSS-boenden i den nationella plan för vaccination mot Covid 19 som Folkhälsomyndigheten, FHM, presenterade den 4 december, säger Henrik Petrén på KFO som har cirka 520 assistansanordnare och egna arbetsgivare som medlemmar.
– Alla förstår och accepterar att äldre är en prioriterad grupp. Men FHM har hittills endast talat om äldre trots att många assistansanvändare har en likartad risk på grund av funktionsnedsättning eller underliggande sjukdom.
Vilka följder får detta?
– Risken är att de assistansberättigade får vänta omotiverat länge på vaccin och att många riskerar att bli sjuka eller till och med dö under tiden.
Varför behöver de vaccineras tidigare?
– Främst för att de riskerar att drabbas mycket svårare av smittan än andra. Jag upplever att det inom SKR, Sveriges kommuner och regioner, finns en förståelse för att personer med funktionsnedsättning också tillhör de grupper som riskerar att drabbas särskilt svårt av covid–19, men FHM tycks helt ha missat det perspektivet.

Livsnödvändig arbetsrelation

Det handlar även om att hålla smittan borta från en livsnödvändig arbetsrelation säger Henrik Petrén.
– De flesta assistansberättigade klarar sig överhuvudtaget inte utan kontinuerlig personlig assistans, det är bakgrunden till att man har insatsen. Om smitta kommer in hos en assistansberättigad eller i en assistentgrupp blir det betydligt svårare att ge insatserna vilket riskerar att få stora negativa följdverkningar.

Borde ha samma prioritet som äldre

Assistansberättigade och personer i LSS–boenden borde ha samma prioritet som de äldre, menar Henrik Petrén.
– Personliga assistenter och personal i övriga LSS–verksamheter bör också prioriteras för att säkra att insatser kan utföras utan personalbortfall. Men genom att först prioritera de som är mest skyddsvärda ur ett sårbarhetsperspektiv skulle man i alla fall klara det mest akuta. Det vill säga, börja med de assistansberättigade och boende i LSS–boenden. Därefter personal i dessa verksamheter.

Regeringen har yttersta ansvaret

I en intervju på Assistanskoll hänvisar regeringen till FHM, och menar att ansvaret ligger på FHM att prioritera. Henrik Petrén anser dock att regeringen måste gripa in i frågan om prioritering av personlig assistans och andra LSS–insatser.
– Regeringen har under hela pandemin överlåtit mycket av beslutsfattandet kring strategier till myndigheterna så det är inte så överraskande att de hänvisar till FHM. Men när vi nu ser, senast i Corona-kommissionens delrapport som kom nyligen, hur mycket som brustit i hanteringen så förvånar det mig att regeringen inte kliver fram och tar större del i besluten. De har trots allt det yttersta ansvaret.

Inga svar från FHM ännu

Assistanskoll har inte fått svar från FHM senaste veckan om vad som gäller för vaccination av assistansanvändare och personliga assistenter. Henrik Petrén säger att han inte vill göra någon tolkning av det.
– Jag kan bara konstatera att även våra försök att få till stånd en dialog med FHM ända sedan i våras tyvärr också har misslyckats.

Tre gånger högre dödlighet än genomsnittet

Antalet smittade och dödsfall inom personlig assistans är tre gånger högre än inom genomsnittet av befolkningen men färre jämfört med äldreboenden och hemtjänst.
– Det tyder på att det omfattande arbete som har gjorts i assistansbranschen för att skydda de assistansberättigade har varit lyckosamt. Men trots allt finns det en överdödlighet bland assistansberättigade jämfört med befolkningen i stort och det är beklagligt. Det understryker allvaret och vikten av att den här gruppen nu ges prioritet till vaccin omgående, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2020-12-18

Skicka sidan till: