Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning

Funktionsrätt Sverige, DHR, Lika Unika och Ifa m.fl. kräver på SVD Debatt en ny LSS-utredning, som tar hänsyn till FN:s funktionshinderkonvention och Barnkonventionen. De kräver även att en kommande regering stoppar dagens utveckling där allt färre beviljas assistans.

Utredningen läckte ut för andra gången

Tidigare hade förslag från LSS-utredningen läckt för andra gången i år. Där framgår förslag som att assistans inte ska beviljas barn under 16 år eller för det femte grundläggande behovet "ingående kunskap". Det föreslås även en schablon på 15 tim/vecka för andra personliga behov.

Hård ton mot utredaren

Tonen mot utredaren Gunilla Malmborg är hård från brukarrörelsen. De förslag som läckt ut sägs innebära att hon sparar på de som behöver samhällets stöd allra mest: barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
– Var finns ditt civilkurage? Hur kan du utan att skämmas påstå att det är bättre för barn under 16 år att inte ha rätt till personlig assistans än att ha den rätten? Hur kan du tro att det blir bättre för oss som lever med assistans, antingen själva eller som anhöriga, om våra rättigheter dras ner till 15 timmar i veckan, förutom det allra mest grundläggande som mat, toalettbesök och kläderna närmast kroppen? Du borde förstå att detta som du tänker föreslå innebär slutet för personlig assistans, sägs det i debattartikeln i SVD.

Utredaren hade uttalat sig

Gunilla Malmborg hade i en tidigare artikel
sagt att hennes förslag innebär ett mer ändamålsenligt stöd och är långsiktigt ekonomiskt hållbara. Hon försvarar tex förslaget att barn under 16 år istället för assistans, skulle få en kommunal insats utan samma valfrihet.
– Förslaget syftar inte till besparingar utan till att förstärka stödet till dessa familjer. Jag tror det skulle betyda mindre stress för föräldrarna och ökad trygghet för barnen, säger Gunilla Malmborg i SVD.

Förslaget på en schablon på 15 timmar i veckan för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter beskriver hon som en lagtstadgad bottenplatta för andra personliga behov.
– För dem med behov av fler timmar, för till exempel arbete, studier, egenvård eller engagemang i ideella organisationer, kommer det, precis som idag, vara möjligt att ansöka om mer stöd, säger Gunilla Malmborg i SVD.

I papperskorgen

Brukarrörelsen beskriver dock Gunilla Malmborgs ord som förskönande omskrivningar och säger att LSS-utredningen hör hemma i papperskorgen.
– Det sorgliga med det är att två och ett halvt år gått till spillo, två och ett halvt år som kunde använts till att återupprätta LSS, täppa till de hål i lagen som uppstått genom åren och vrida Försäkringskassan i rätt riktning, säger författarna i SVD.

Vidare läsning

SVD Brukarrörelsen - Vi kräver en ny LSS-utredning

SVD Gunilla Malmborg - Därför bör kommunerna ta mer ansvar

Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen

Skicka sidan till: