Ny minskning i september

graf med antal assistansberättigade person från fk

Antalet assistansberättigade minskade med ytterligare 24 personer i september. (Källa: Försäkringskassan) Den efterlängtade ökningen efter Stärkt rätt till assistans verkar inte komma, tvärtom minskar antalet. Det vittnas också om att barn beviljas färre assistanstimmar sedan föräldraavdraget infördes.

Minskning med 24 personer både i augusti och september

I augusti 2023 hade 13 313 personer assistansersättning från Försäkringskassan, antalet har minskat med 24 personer både i augusti och september. Det är innebär en minskning med 2 818 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik

Antalet assistansberättigade skulle börja öka i mitten av 2023

Försäkringskassan beräknade i sin utgiftsprognos (sid 28-37) att antalet assistansberättigade skulle börja öka igen efter att de förslag från utredningen "Stärkt assistans" som blir lagstiftning 1 januari 2023 börjar få effekt. Det har tidigare talats om att det skulle bli 2000 fler assistansberättigade. Men ökningen har inte kommit och frågan är om den kommer under 2023.

Föräldraavdraget verkar leda till färre assistansberättigade

Efter att föräldraavdraget infördes 1 jan 2023 görs istället dubbla avdrag för föräldraansvar, säger Jessica Gustavsson, advokat specialiserad på LSS-frågor. Samma bild bekräftas av Cecilia Blanck på Riksföreningen JAG. Det som skulle bli ett lyft för barn med funktionshinder, verkar ha blivit det motsatta.

Utredaren för Stärkt Assistans oroad

I en intervju på Assistanskoll sade Fredrik Malmberg att tanken i utredningen Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte. Han oroas av kritik om att Försäkringskassan nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar.
– Stämmer den kritiken så tillämpas inte reformen på det sätt som utredningen föreslog, sade Fredik Malmberg

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Assistanskolls statistik

Antal assistansberättigade Försäkringskassan
okt 2015 till sep 2023 (Källa: Försäkringskassan)

Månad Kvinnor Män Totalt
2023-09 5954 7359 13 313
2023-08 5974 7363 13 337
2023-07 5993 7368 13 361
2023-06 5998 7355 13 353
2023-05 5997 7341 13 338
2023-04 5997 7337 13 334
2023-03 6006 7329 13 335
2023-02 6004 7335 13 339
2023-01 6012 7338 13 350
2022-12 6023 7357 13 380
2022-11 6038 7374 13 412
2022-10 6046 7386 13 432
2022-09 6065 7395 13 460
2022-08 6076 7413 13 489
2022-07 6084 7428 13 512
2022-06 6085 7436 13 521
2022-05 6089 7448 13 537
2022-04 6101 7445 13 546
2022-03 6121 7453 13 574
2022-02 6140 7465 13 605
2022-01 6158 7480 13 638
2021-12 6181 7502 13 683
2021-10 6205 7525 13 731
2021-08 6223 7546 13 769
2021-06 6235 7554 13 789
2021-04 6251 7571 13 822
2021-02 6265 7573 13 838
2020-12 6279 7588 13 867
2020-10 6280 7585 13 865
2020-08 6294 7571 13 865
2020-06 6318 7592 13 910
2020-04 6345 7634 13 979
2020-02 6385 7685 14 070
2019-12 6432 7727 14 159
2019-10 6451 7757 14 208
2019-08 6488 7771 14 259
2019-06 6513 7791 14 304
2019-04 6545 7810 14 355
2019-02 6565 7848 14 413
2018-12 6606 7902 14 508
2018-10
Ny statistik
källa...
6622 7916 14 538
2018-08 6 615 7 869 14 484
2018-06 6 644 7 910 14 554
2018-04 6 678 7 960 14 638
2017-12 6 840 8 046 14 886
2017-10 6 914 8 139 15 053
2017-08 6 935 8 221 15 156
2017-06 7 012 8 300 15 312
2017-04 7 076 8 370 15 446
2017-02 7 117 8 445 15 562
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-02 7 371 8 720 16 091
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-10 7 425 8 754 16 179

Skicka sidan till: