Assistanskolls behovsräknare förbättrad personer skriver

Det finns nu två sätt att spara de beräkningar du gör med Assistanskolls behovsräknare. Vi hoppas det gör användningen smidigare.

Assistanskolls Behovsräknare är ett hjälpmedel där du kan göra en egen tidsberäkning av dina grundläggande och andra personliga behov. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument/bedömningsstöd.

Du kan nu spara dina beräkningar i webbläsaren eller i en sparad fil som kan öppnas senare i behovsräknaren.

Behovsräknaren är en del av vår guide Förbered dig inför din assistansbedömning som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.


Skicka sidan till: