Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande

RBU och Unga Rörelsehindrade välkomnar HFD:s dom om att sondmatning kan räknas som ett grundläggande behov. Samtidigt anklagar RBU Försäkringskassan för att ha brutit mot lagen. Försäkringskassan säger att de kommer att börja tillämpa HFD-domen men vill ge bilden av att de själva drivit på för att få ett förtydligande. Ansvarige minister Lena Hallengren säger på twitter att många nu känner lättnad.

Unga Rörelsehindrade uppmanar LSS-utredningen att dra samma slutsats

Förbundet Unga rörelsehindrade säger i ett uttalande att domen är en stor seger och en fråga som funktionshinderrörelsen har stridit hårt för och uppmärksammat stort.
– Nu hoppas vi att LSS-utredningen under Gunilla Malmborg kommer fram till samma slutsats i sina förslag, säger Björn Häll Kellerman, förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

RBU anklagar Försäkringskassan för att ha brutit mot lagen

RBU säger i en kommentar att domen var väntad och visar att Försäkringskassan gjort en felaktig tolkning sedan 2016.
– Försäkringskassan har uppenbarligen brutit mot lagen i flera år och under tiden har barn med funktionsnedsättning och deras familjer fått betala ett mycket högt pris, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Försäkringskassan börjar tillämpa domen och säger sig ha drivit på ett förtydligande

Försäkringskassan säger i ett pressmeddelande att de nu kommer att tillämpa att sondmatning ska räknas som hjälp med måltider, under förutsättning att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär. Försäkringskassan vill samtidigt ge bilden av det var de som drivit på att få ett förtydligande i den här frågan.
– När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Ansvarige ministern uttalar sig på twitter

Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren säger följande på twitter:

Jag vet hur många som suttit och väntat på den dom från HFD som just kom och jag vet att många drar en suck av lättnad idag.

Skicka sidan till: