KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal

Arbetsgivarföreningen KFO har ca 550 assistansanordnare och egna arbetsgivare med cirka 35 000 personliga assistenter. Sobonas KFS-avtal berör cirka 1500 assistenter. Båda har tecknat treåriga kollektivavtal med Kommunal.

KFO blev Fremia vid årskiftet 2021.

Kommunal- Arbetsgivarföreningen KFO

 • Avtalet gäller 1 november 2020 – 30 sep 2023.
 • Cirka 35 000 personliga assistenter i hos 550 anordnar och egna arbetsgivare berörs.
 • Löneökning på lägst 728 kr (4,23 kr/tim.) Den 1 april 2021 och 582 kr (3,38 kr/tim.) Den 1 sep 2022 fördelas individuellt på respektive arbetstagare. För deltidsanställda beräknas beloppet proportionellt.
 • OB höjs med 1,8 % vid tre tillfällen 2021-01-01, 2022-01-01 och 2023-01-01.
 • Jour, Beredskap höjs med 1,5 % vid tre tillfällen 2021-01-01, 2022-01-01 och 2023-01-01.
 • Lägstalöner höjs till 20 209 kr/månad eller 117:49 kr/timme 2022-01-01 och 20 694 kr/månad eller 120:31 kr/tim 2023-01-01
 • Man ska försöka se om verksamheten kan erbjuda en assistent, som annars kommer bli uppsagd, en annan arbetsplats. Därutöver ska scheman fastställas i god tid.
 • Möjlighet för arbetsgivare att baka in tex OB-ersättning i timlönen, (all inclusive) tas bort. Träder ikraft 2021-06-01.
 • Semesterlön för timavlönade ersätts med 13 % från när man fyller 40 år och med 14 % från när man fyller 50 år. Träder i kraft 2023-01-01.
 • Ett stödmaterial om Stärkt skydd mot sexuella trakasserier ska tas fram.

Kommunal - Sobona KFS avtalet

 • Avtalet gäller 1 november 2020 – 31 okt 2023.
 • Cirka 1500 personliga assistenter berörs.
 • Löneökningar att fördela individuellt på lägst 2,90 kronor 2020-11-01, 2,95 kronor 2021-11-01 och 3,00 kronor 2022-11-01
 • Ob, jour och berdskaps-ersättningarna höjs med 1,8% från och med 2021-01-01, 2022-01-01 och 2023-01-01.
 • Lägstalöner höjs till 117,83 kronor/tim 2020- 11-01, 119,95 kronor/tim 2021-11-01 och 122,11 kronor/tim 2022-11-01.
 • Inga villkorsändringar genomfördes i detta avtal.


Vidare läsning


Skicka sidan till: