Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistansreformen”

Vilhelm Ekensteen80-årsgränsen kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade och barns delaktighet i sina familjer undermineras om assistansen tas bort, säger Vilhelm Ekensteen som är chockad efter att ha läst LSS-utredningens förslag.
– LSS-utredningens syfte att värna reformen framstår nu som ren cynism.

Assistanskoll har sammanfattat utredningens förslag

Assistanskoll har i en tidigare artikel beskrivit det utkast till förslag som LSS-utredningen just nu arbetar med. Förslaget innebär bland annat att kommunerna tar över beviljande av personlig assistans och att den inte längre ska ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 tim grundläggande behov.

Kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade

Vilhelm Ekensteen har mycket starka känslor inför det utkast till förslag från LSS-utredningen som nu blivit känt.
– Jag är chockad, både för egen del och för alla andra assistansberättigades.
Hade du trott att du skulle uppleva detta?
– Nej: detta är ett slag som vill döda assistansreformen.
Hur ser du på att all assistans förslås tas bort vi 80 år fyllda?
– Jag är själv 76 och mycket skörare än förr. Assistansen är en absolut livsförutsättning för mig med mina livslånga, mycket svåra funktionsnedsättningar, så utredningsförslaget är de fakto ett dödshot. Det kommer att skörda sina offer bland äldre svårt funktionshindrade om det genomförs och innebär verkligen något helt annat än det liv vi trodde oss ha rätt till.

Cynism från regeringens sida

Att barn upp till 12 år inte ska få assistans utan en annan LSS-insats med omvårdnad och stöd i hemmet är också helt oacceptabelt, enligt Vilhelm Ekensteen.
– Det underminerar bl a barnets delaktighet i familjen.
Hur ser du på förslaget med en schablon på 15 tim för sådana aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter?
– Det är exempelvis inte minst här som utredningens påstådda syfte att värna reformen framstår som ren cynism.
De vill se en kommunalisering av hela assistansen, hur ser du på det?
– Vår individuella rätt till statlig assistansersättning är det som gett oss makt över vårt liv. Att föras tillbaka i det ett beroende av skiftande lokal ekonomi och tillfälliga lokala synsätt vore förödande.
LSS-utredningen har ju i uppdrag av regeringen att göra stora besparingar, har utredaren egentligen något val?
– Utredarens eventuella personliga dilemma får hon själv svara för. Cynismen ligger i den kyligt kliniska processen att från regeringens sida steg för steg inte mena något annat med att värna assistansreformen än att förstöra den, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2018-02-17

Skicka sidan till: