"Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare"

Många assistansberättigade väljer assistansföretag som erbjuder juridisk hjälp vid en ansökan om assistans. Det gör att det blir svårt att byta assistansanordnare. Det är slutsatsen i en avhandling av Robin Bankel på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen Responsibilisering – En studie av assistanssektorns kvasimarknad bygger på intervjuer med 29 brukare, mest föräldrar till assistansberättigade barn. De intervjuade beskriver mycket höga krav för att kvalificera sig för assistans, att hitta rätt information, intyga behovet av assistans och överklaga eventuella avslag.
− Det visade sig att brukare oftare valde de privata assistansbolag som erbjöd juridisk hjälp i ansökningsprocessen. I nästan alla fall ställer de företag som gett stöd vid ansökan villkor om att välja dem om ansökan beviljas och i enskilda fall även stanna kvar under flera års tid, säger Robin Bankel i ett pressmeddelande.

Svårt byta trots dålig kvalitet

De intervjuade beskriver att det är svårt att byta anordnare när kvaliteten på assistansen upplevs otillräcklig. Orsaker sägs vara psykologiska mekanismer som tacksamhet och personliga relationer med utföraren. Även de omprövningar som görs vid väsentligt ändrade förhållanden gör att den assistansberättigade blir beroende av utförarens stöd i processen.

Vill se offentligt finansierat biträde

Robin Bankels ser flera sätt att motverka den inlåsningseffekt han som avhandlingen beskriver, bland annat statligt huvudmannaskap och offentligt finansierat biträde under handläggningsprocessen.
− Det skulle kunna hjälpa den som inte har förmåga att försvara sina intressen och samtidigt underminera juridiskt stöd som en konkurrensfaktor. Ett statligt huvudmannaskap kan göra kommuner mer benägna att informera om rätten till assistans, säger Robin Bankel.


Vidare läsning

Läs avhandlingen: Responsibilisering – En studie av assistanssektorns kvasimarknad

Pressmeddelande om avhandlingen

Göteborgs Universitet: Juridisk hjälp viktigare än kvalitet i assistans

Skicka sidan till: