Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”

Lise Lidbäck
Lise Lidbäck Foto: Håkan Sjunnesson

Söndagen den 2 oktober hittades en kvinna död på en toalett i ett skånskt köpcentrum. Hon hade innan fått minskad assistansersättning från Försäkringskassan. Lise Lidbäck ser den tragiska händelsen som en vändpunkt i debatten om personlig assistans.
– Den kan ha bidragit till att regeringen nu antyder vissa eftergifter i nedskärningarna på assistansen.

Hade fått minskat antal assistanstimmar

Kvinnan som dog var 57 år, hade MS, multipel skleros och var medlem i Neuroförbundet. Lise Lidbäck berättar att hon blev mycket upprörd och berörd av händelsen. Hon var själv med på en konferens med kvinnan samma dag och talade med henne i pausen.
– Hon var mycket uppgiven och berättade att hennes assistansersättning skurits ner. Ett år tidigare hade hon sökt fler timmar, och hade stöd i det av sin hemkommuns biståndsbedömare. Ett år senare fick kvinnan avslag på sin ansökan, beskedet kom efter att hon hotat med en JO–anmälan mot Försäkringskassan eftersom beskedet dröjde så länge.
– Utöver avslaget fick hon sina assistanstimmar minskade. Hon hade då inte längre någon assistans på helgerna men hade ändå bestämt sig för att åka ensam på konferensen i Malmö.

Flera olyckliga omständigheter

Lise Lidbäck anser att dödsfallet inte hade behövt hända om det funnits en assistent där. Hon har fått veta att kvinnan inte dog av naturliga orsaker utan att hon dog pga av fallolyckan som ledde till kvävning och inre blödningar.
– Familjen tycker det varit jobbigt med all mediebevakning men hennes assistent som fått tillåtelse av familjen att tala i media sade bland annat i P1-morgon att det inte hade behövt inträffa om hon varit med.
Det fanns även andra olyckliga omständigheter som bidrog till dödsfallet berättar Lise Lidbäck. Förutom att kvinnan föll och hamnade i en ställning hon inte kunde ta sig upp från fungerade inte larmet och det dröjde till nästa dag innan hon hittades av vakterna på gallerian.
– En rad olyckliga omständigheter bidrog till detta. Men många av oss upplevde ändå detta som att nu har nedskärningarna gått så långt att människor dör.

En felräkning?

Ovanpå allt detta gick Försäkringskassan nyligen ut med nyheten att minskningen av kvinnans assistanstimmar berodde på en felräkning och att hon tvärtom skulle ha fått fler timmar.
– De påstår nu att det var ett räknefel, säger Lise Lidbäck.
Vad tänker du om det?
– Jag vet inte vad jag ska tänka, många säger till mig att detta är en efterkonstruktion för att fallet inte ska ses som ett systemfel, om det var en felräkning skulle ju dödsfallet egentligen inte hänt eftersom hon egentligen skulle ha haft fler timmar.
Lise Lidbäck tycker i vilket fall som helst att det är märkligt att sådant fel kan inträffa.
– Det är inte bara en enskild handläggare som tar detta beslutet, det kommuniceras och kvalitetsgranskas, det är ofattbart att ett sådant räknefel kan uppstå. Detta måste i vilket fall som helst leda till omfattande säkerhetsrutiner för att undvika en upprepning.

Det kom ett nytt beslut

Efter att Försäkringskassan upptäckt räknefelet kom det ett nytt beslut med fler assistanstimmar till kvinnan, vilket Lise Lidbäck tycker är ofattbart.
– Enligt kvinnans assistent kom det ett mail från kassan att det skulle komma ett nytt beslut. Vad hjälper det när hon inte längre lever? Det har hon ju ingen nytta av.

Vändpunkt för opinionen?

Allmänhetens reaktion på dödsfallet var våldsam och Lise Lidbäck upplever att opinionen i assistansfrågan tog en vändning här. Plötsligt tog folk utifrån ställning i frågan tex ledarredaktionen på Uppsala nya tidning.
– Jag tror de flesta kan leva sig in i vad som hände kvinnan. Tänk om jag själv var på en allmän toalett och ramlade och dog under plågsamma former. Det kunde många leva sig in i.
Kan det liknas med reaktionen när flyktingpojken Alan Kurdi drunknade i Medelhavet september 2015?
– Det går givetvis att dra vissa paralleller. Båda har avlidit på ett tragiskt sätt som hade kunnat förhindras under andra omständigheter. Båda avled dessutom på ett sätt som väcker känslor och tankar. Detta hade kunnat handla om mig själv och mina egna familjemedlemmar.

Bidrar dödsfallet till omsvängning?

Nyligen skrev Åsa Regnér en artikel på DN–debatt att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad och målet i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska förtydligas. Hon antydde även att det ska ske en översyn av egenvård (tex sondmatning och andningshjälp) som sedan sommaren 2016 inte längre räknas som grundläggande behov. Lise Lidbäck tror att detta är eftergifter från regeringen som inte kommit om inte dödsfallet skett tillsammans med alla nyheter om barn som fått indragen assistans.
– Jag tror att detta är en reaktion från regeringen på all kritik.

Som en hink vatten på en brasa i ett höghus

Det är bra att man backar något nu säger Lise Lidbäck men det behövs mycket mer.
– Debattartikeln är som en hink vatten på en brasa i ett höghus, säger Lise Lidbäck som också är skeptisk till att det verkligen blir så stora förändringar.
– Om regeringen menar allvar att ta bort direktivet helt hade de gjort en jättesak av det. Det blir intressant att se vad de skriver i nästa regleringsbrev och om det händer något kring egenvård efter att utredningen från ISF kommer i december, här har ju regeringen en möjlighet att backa om de vill.

Vad kan ge verklig förändring?

För att det ska ske verkliga förändringar behövs det en attitydförändring i samhället menar Lise Lidbäck.
– Om allmänheten berörs och påverkas av det som händer kan saker förändras Det räcker inte om bara rörelsen kämpar mot regering och riksdag, det krävs hjälp utifrån.
En annan sak som skulle kunna ge förändring är att FN–konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förs in i lagstiftningen.
Sverige har också fått kritik av FN här men kritiken rinner av som vatten på en gås.

Oacceptabel kritik mot Åsa Regnér

Lise Lidbäck anser också att Åsa Regnér fått mycket orättvis kritik. Hon har tex kallats mördare på facebooksidor, vilket enligt Lise Lidbäck är helt oacceptabelt.
– Åsa Regnér var inte personligt ansvarig för kvinnans död. Det var en rad olyckliga omständigheter. Det finns fler som borde ta ansvar på politiken kring personlig assistans här. Var finns finansminister Magdalena Andersson, var finns Stefan Löfven?

Lise Lidbäck intervjuades av Kenneth Westberg 2016–12–02

Skicka sidan till: