Rädslan sprider sig

Assistansanvändaren Elin berättar i P1 - Tendens om sin rädsla för att förlora sin assistansersättning. Elin är rädd att rättspraxis nu förändrats så mycket att hon inte längre har de grundläggande behov som krävs.

Elin väntar nu på sin tvåårsomprövning och fruktar att assistansen ska ersättas med kommunal hemtjänst. Hon säger att hennes mamma och pappa då skulle få hjälpa henne mycket.

Av de 31,5 timmar grundläggande behov Elin hade vid senaste bedömningen var 10,5 medicinska behov. Just medicinska behov är de som inte längre räknas efter att Försäkringskassan sedan i somras anser att medicinska behov inte längre ska räknas in i grundläggande behov.

Vidare läsning

P1 Tendens – Elin och assistanskarusellen

Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”


Skicka sidan till: