Kommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”

Marie BoströmKommunal kan komma att kräva skyddsstopp i assistansverksamheter om det saknas skyddsutrustning, säger Marie Boström. Hon är öppen för att assistenter alltid använder tex munskydd om det finns en stark oro för smittspridning.
– Då får man lösa det och inte säga att assistenten inte får ha munskydd.

Alla ska ha tillgång till skyddsutrustning

Arbetsgivaren är skyldig att skydda både assistenter och assistansberättigade och måste göra riskbedömningar fortlöpande tillsammans med personal och skyddsombud, säger Marie Boström, Förbundsombudsman på Arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal. Alla som arbetar inom kontaktyrken som t.ex. vård, hemtjänst eller personlig assistans ska ha tillgång till munskydd, engångsförkläden, engångshandskar och handsprit m.m, säger Marie Boström och hänvisar till information från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
– Assistenter som inte har symtom ska vara på jobbet men med tillgång till skyddsutrustning!
Ska skyddsutrustning finnas även om det inte finns konstaterad smitta?
– Jag menar inte att man ska gå runt i skyddsutrustning hela tiden, men det ska finnas tillgång. Personliga assistenter ska ha samma förebyggande skydd som hemtjänstpersonal, båda är kontaktnära yrken, man jobbar hemma hos personer som ofta tillhör riskgrupper som också behöver skyddas.

Personlig skyddsutrustning vid misstänkt/bekräftad smitta

Om det finns en misstänkt eller bekräftad smitta av Covid–19, gäller inte bara skyddsutrustning utan personlig skyddsutrustning, säger Marie Boström och hänvisar även här till information från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
– Det innebär visir, andningsskydd, skyddsförkläden och skyddshandskar.

Skydd för smitta från symtomfria?

Virologen Lena Einhorn anser att Corona kan smitta utan att den som smittar har några symtom.
Bör personliga assistenter alltid ha skyddsutrustning på sig?
– Exakt hur smittan sprids eller vilka symtom som finns är inte helt klarlagt, vi håller oss till vad myndigheterna och arbetsmiljölagstiftningen säger.
Men om den assistansberättigade vill att assistenten alltid har skyddsutrustning?
– Det handlar om riskbedömning vid varje assistans, om det finns det en stark oro hos assistenten eller hos assistansberättigad/anhöriga, då får man lösa det och inte säga att assistenten inte får att ha skyddsutrustning.
Hur ser du på om arbetsgivaren inte tillåter assistenten att arbeta om assistenten träffat personer som varit smittade?
– I sådana fall ska arbetsgivaren betala lön för den tiden även om assistenten är hemma. Om arbetstagaren däremot bär på konstaterad smitta utan att själv vara sjuk kan man få smittbärarpenning från Försäkringskassan och då krävs läkarintyg.

Måste tänka proaktivt

Hela samhället har blivit tillsagt att hålla avstånd i kollektivtrafik, affärer och restauranger men i kontaktnära yrken går det inte att hålla avstånd, säger Marie Boström. Hon är främmande för att skyddsutrustning med tex munskydd skulle kunna behöva användas hela tiden.
– Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning och dödsfall, precis som virologen Lena Einhorn säger, vi har ingen aning ännu hur detta smittar. Jag är djupt oroad primärt för mina medlemmar, men även för gamla, sjuka och assistansberättigade. Vi är otroligt dåligt förberedda på den här situationen.

Tror på mörkertal av brist på skyddsutrustning

Marie Boström tror bristen på skyddsutrustning är minst lika illa inom personlig assistans som inom hemtjänsten där man talar om ”toppen på ett isberg” med de brister som kommer fram. Kommunal har begärt många skyddsstopp inom äldreomsorgen pga brist på skyddsutrustning.
– Inom assistans kan det finnas ännu större mörkertal med brist på skyddsutrustning vilket förvärras av att personliga assistenter ofta inte vågar ifrågasätta dålig arbetsmiljö pga risk att förlora sin anställning.
Hur agerar ni om assistenter inte får den skyddsutrustning de ska ha?
– För det första måste vi få kännedom om var det brister, sen kan Kommunals skyddsombud lägga en begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagens 6 kap 6a §, om inte detta resulterar i förändring kan arbetet stoppas i ett så kallat skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagens 6 kap 7 §.

Vilket ansvar har assistenterna?

Vilket ansvar har då assistenterna för att skydda sig mot Coronasmitta? Marie Boström säger förutom att de vid minsta sjukdomssymtom ska hålla sig hemma har ALLA i samhället en skyldighet att följa t.ex. Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer om att tex tvätta händer, hålla avstånd och undvika kollektivtrafik om det går.
– Många verkar tänka att detta inte händer mig, och om de inte får sitta tätt inne på restauranger gör de det på uteserveringar istället. Jag förstår att det är skönt med sol och vår men som människa är du en del av ett samhälle.

Om assistenten tillhör en riskgrupp

Hur ska en assistent som tillhör en riskgrupp tänka om den assistansberättigade är smittad. Kan assistenten då vägra arbeta? Marie Boström säger att oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte kan man inte stanna hemma om man inte är sjuk. Men arbetsgivaren har å andra sidan en skyldighet att skapa en säker arbetsmiljö och se till att skyddsutrustning finns.
– Om det finns arbetstagare som tillhör en riskgrupp och som har ett läkarintyg så får man hantera situationen från fall till fall. Återigen måste det göras en riskbedömning. Det kanske går att placera en assistent hos en annan assistansberättigad tillfälligt eller låta en assistent arbeta på kontoret med administrativa arbetsuppgifter.

Förlängda kollektivavtal

De flesta kollektivavtal inom personlig assistans, tex Sobona och KFO har förlängts fram till den 31 oktober med oförändrade villkor. För Vårdföretagarnas avtal är det ännu inte bestämt hur lång förlängningen blir.
Vilka följder får det för era medlemmar?
– De flesta på svensk arbetsmarknad i dag får vänta på nya löner. Det måste finnas rätt förutsättningar för att sätta sig vid förhandlingsborden, vilket det inte gör under rådande omständigheter. Kommunal har flera kollektivavtal som löper ut nu i vår och vi har lika många som löper ut sent i höst. Nu blir det fler avtal att förhandla efter sommaren och medlemmarna får vänta lite längre.

Arbetstidsregler gäller

Reglerna för assistenternas arbetstider med övertid, dygns/veckovila gäller oavsett Covid–19/Corona säger Marie Boström.
– Olika kollektivavtal har olika lång begränsningsperiod att fördela arbetstiden inom. Här behöver man ta hänsyn till vad Arbetsmiljölagen säger om riskbedömningar och möjligheter till återhämtning. Var den egna gränsen går för vad man orkar med är individuell men som sagt, regelverket i lag och avtal måste följas.
Hur ser du på att arbetsgivare inte tillåter assistenter tar ut semester i sommar pga personalbrist?
– Semesterlagens § 12 gäller om rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under juni–augusti. Kommunal har inte tecknat något avtal om något annat. Annan förläggning av huvudsemestern måste förhandlas, säger Marie Boström.

Marie Boström intervjuades av Kenneth Westberg 2020-04-20


Vidare läsning

Information om Corona från Kommunal

Information om Corona från Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsmiljöverkets information om skyddsutrustning

Folkhälsomyndighetens information om skyddsutrustning

Socialstyrelsens information om skyddsutrustning

Skicka sidan till: