Centerpartiet pressar ansvarig minister om förstatligande

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall sade att målsättningen är ett förstatligande av personlig assistans, men regeringen måste invänta förslagen från utredningen. Christofer Bergenblock, (C) tyckte inte det var ett tillräckligt tydligt besked.

Avser statsrådet och regeringen att genomföra ett förstatligande av den personliga assistansen under mandatperioden?

Den frågan fick Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i en interpellation från Christofer Bergenblock, Centerpartiet.

Den 1 mars ska Lars Lööws utredning ge förslag på hur personlig assistans ska förstatligas och hur kommunalt beviljade assistansbeslut ska föras över till Försäkringskassan. I Tidöavtalet som slöts mellan M-KD-L-regeringen och SD står det ett statligt huvudmannaskap ska "övervägas" efter att utredningen är klar.

Christofer Bergenblock - "Otydligheten skapar oro"

Christofer Bergenblock sade att ministern själv tidigare stod bakom ett starkt krav i Socialutskottet på förstatligande. Han tycker att regeringens ordval "överväga" inte tydligt säger att ett förstatligande verkligen ska ske.
– Otydligheten har skapat oro bland brukare, kommuner och assistansanordnare, sade Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock, Centerpartiet

Camilla Waltersson Grönvall - "Målsättningen är statligt ansvar"

Camilla Waltersson Grönvall svarade att regeringens målsättning är ett statligt ansvar för personlig assistans.
– Jag har själv initierat ett utskottsinitiativ om att skyndsamt ta initiativ om en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning, sade Camilla Waltersson Grönvall.
Men regeringen kan inte ta ställning till hur det ska genomföras innan utredningen är klar sade hon.
– Det vore ansvarslöst av mig att föregå vad den här utredningen kommer att visa, men jag tror vi med höga förväntingar kan se an tiden till den 1 mars.

Christofer Bergenblock - "Kanske är det där skon klämmer"

Christofer Bergenblock sade att han fortfarande saknar ett tydligt svar om att regeringen verkligen kommer att förstatliga personlig assistans oavsett.
– Vi vet att i slutänden är det inte socialtjänstministern som styr över budgetfrågorna utan det är finansministern, kanske är det där skon klämmer, är den nya regeringen kanske inte beredd att skjuta till de medel som behövs, undrade Christofer Bergenblock.

Camilla Waltersson Grönvall - "Får be ledamoten ge sig till tåls"

Camilla Waltersson Grönvall avslutade med att upprepa att utifrån utredningens förslag i mars, ska regeringen överväga åtgärder med ett statligt ansvar som målsättning.
– Jag får därmed be ledamoten ge sig till tåls tills utredningen kommer med sina förslag, men såväl regeringen som ledamoten har skäl att se framtiden på ett postivt sätt an, tydligheten i de direktiv Lars Lööw arbetar efter kommer att ge oss positiva ingångsvärden, sade Camilla Waltersson Grönvall.

Se interpellationsdebatten via video från riksdagen

Tidigare artiklar

Skicka sidan till: