Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Antalet egna arbetsgivare har ökat sedan lagändringen 1 nov 2021”

FörsäkringskassanEgna arbetsgivare får använda assistansersättningen till köp av administrativ hjälp. Att köpa alltför omfattande tjänster från en anordnare utan tillstånd kan dock innebära en risk, säger Katarina Granath, områdeschef, Funktionsnedsättning.
Om företaget inte har tillstånd är det oklart om de är lämpliga.

Antalet egna arbetsgivare har ökat

Försäkringskassan lämnade nyligen rapporten ”Analys av utvecklingen egna arbetsgivare inom assistansersättningen” om utvecklingen av assistansberättigade som själva anställer sina assistenter. Rapporten visar att antalet egna arbetsgivare ökat efter 2018 till nästan 600 personer (4,4%) dec 2022 och 640 (4,8%) i juli 2023. Ökningen kan bero på många saker, säger Katarina Granath.
– I vårt svar nämner vi till exempel lagändringen 1 nov 2021, att anordnare fått återkallade tillstånd och att det är fler företag som säljer tjänster till den som anställer själv, men det kan finnas fler anledningar.

Många har anlitat anordnare som förlorat tillstånd

Ökningen sammanfaller med lagändringen 1 nov 2021 som innebar att assistansersättning inte betalas ut för assistans som utförs av en anordnare som saknar tillstånd från IVO, säger Katarina Granath.
– Av de som blev egna arbetsgivare nov 2021-dec 2022 kom knappt hälften från anordnare vars tillstånd återkallats.
Har ni misstanke om att dessa företag som förlorat tillståndet nu säljer administrativa tjänster till egna arbetsgivare?
– Vi har ingen statistik på vem egna arbetsgivare köper administrativ hjälp från.

Kan vara sätt att kringgå krav på tillstånd

Att många anlitar ombud och redovisar kostnader för administration tyder på att det är vanligt att köpa administrativ hjälp av ett företag, säger Katarina Granath.
– Om ett företag säljer så omfattande administrativa tjänster att det motsvarar en assistansanordnares verksamhet, men utan att ha tillstånd från IVO, kan det uppfattas som ett kringgående av kravet på tillstånd.
Var går gränsen, ett företag som anlitas av en egen arbetsgivare för tex bokföring är väl inte att betrakta som en anordnare?
– Nej, ett redovisningsföretag som den assistansberättigade köper lönehantering av kan inte antas bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans. Den som anställer själv får använda assistansersättningen till att köpa administrativ hjälp. Då krävs det inte att det är en assistansanordnare med tillstånd.
Kan en egen arbetsgivare hyra in assistenter/vikarier från ett annat företag?
– Ja, den som anställer själv kan välja att köpa viss assistans. Det krävs då att man köper assistans av en anordnare med tillstånd.

Kan anmäla företag till IVO

Försäkringskassan ska anmäla till IVO om det finns anledning att anta att någon bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan att ha tillstånd för det. Vi kommer att vidta åtgärder om företag utan tillstånd kan antas bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans, säger Katarina Granath.
– Då ska Försäkringskassan anmäla detta till IVO.
Vilka åtgärder vill ni isåfall ska vidtas av IVO?
Det är en fråga för IVO.
Vad är risken för den egna arbetsgivaren om hen köper alltför omfattande tjänster från en anordnare utan tillstånd?
– Även vid köp av administrativ hjälp är det den egna arbetsgivaren som ansvarar för den egna assistansen och har arbetsgivaransvar för assistenterna. Vid eventuella felaktigheter skulle den egna arbetsgivaren kunna riskera exempelvis återkrav av assistansersättning.

Utreda åtgärder

Det kan vara svårt att avgöra när ett företag ger så mycket stöd till en egen arbetsgivare att det kan liknas vid att bedriva verksamhet med personlig assistans, säger Katarina Granath.
– Som en åtgärd kommer Försäkringskassan, i samarbete med IVO, därför att se över om Försäkringskassans stöd kring anmälan till IVO kan förtydligas.
Möjliga åtgärder inom nuvarande regelverk kan inte ensamt lösa ett eventuellt kringgående av tillståndskravet.
Vilka lagändringar skulle ni vilja se?
– Det behövs ytterligare analys hur regelverket kan behöva förändras, säger Katarina Granath.

Katarina Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-16

Vidare läsning

”Analys av utvecklingen egna arbetsgivare inom assistansersättningen” Svar på regeringsuppdrag till Försäkringskassan


Skicka sidan till: