Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag

lagens klubbaBara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer under 2018 vilket kan jämföras med 1915 personer under 2015. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan. Fortsätter denna utveckling kommer antalet assistansberättigade att fortsätta minska.

Antal beviljanden av förstagångsansökningar började sjunka efter 2006/2007 och utvecklingen accelererade efter 2015. 1995 beviljades 78 % av alla förstagångsansökningar, 2008 beviljades 64 % och i dec 2015 beviljades 32 %. I dec 2017 hade det sjunkit till 15 % och i dec 2018 beviljades 17 %.

Färre nyansöker överhuvudtaget

1264 personer ansökte assistansersättning för första gången under 2018. Detta kan jämföras med 1915 personer under 2015 och 1658 personer under 2016 och 1370 personer under 2017.

Antalet assistansberättigade kommer fortsätta minska

I dec 2018 hade 14 508 personer assistansersättning, vilket är en minskning med 1 648 personer sedan juni 2015. Love Sjölund, analytiker på Försäkringskassan, säger att enligt deras prognosrapportering i februari kommer antalet att minska svagt även under kommande år, förutsatt att reglerna inte förändras.
– Anledningen är att utflödet från ersättningen är något högre än inflödet till ersättningen. Utflödet består nu av mestadels individer som avlider och kan därför inte förväntas bli mycket lägre, samtidigt har inflödet stabiliserats på en nivå som är något lägre än utflödet. Nettoeffekten blir att antalet mottagare långsamt minskar, säger Love Sjölund.

Beviljade förstagångsansökningar och assistansberättigade 1995 - dec 2018

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1994-2018. Siffrorna för förstagångsansökningar avser den senaste tolvmånadersperioden.

År Antal förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Beviljade förstagångs-
ansökningar i %
senaste 12 mån
Beviljade förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal
assistans-
berättigade
2018-12 1264 17,2% 217 14 508
2018-06 1347 15,7% 212 14 554
2017-12 1378 15,4% 212 14 886
2017-06 1475 17,0% 251 15 312
2016-12 1662 20,6%
343 15 691
2016-06 1895 26,3% 498 15 930
2015-12 1924 32,4% 624 16 142
2015-06 1890 37,7% 712 16 156
2015-01 1799 42,3% 761 16 124
2014-01 1753 42,8% 751 15 889
2013-01 1807 41,3% 747 15 819
2012-01 1746 46,7% 815 15 974
2011-01 1952 45,0% 878 15 954
2010-01 2312 48,6% 1123 15 766
2009-01 2047 49,9% 1022 15 293
2008-01 1961 63,8% 1252 14 945
2006-01 1948 67,5% 1315 13 460
2004-01 1748 74,1% 1295 11 810
2002-01 1617 77,8% 1257 11 062
2000-01 1467 77,1% 1131 9179
1998-01 1380 78,0% 1076 7973
1996-01 3126 70,2% 2194 7358
1995-01 6728 77,7% 5229 3741

Källa : Försäkringskassan

Skicka sidan till: