Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”

Johan KlinthammarRBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Men det räcker inte, Johan Klinthammar vill se statligt huvudmannaskap, förändrade behovsbedömningar och åtgärder mot Försäkringskassans omprövningar.

Bryter mot Barnkonventionen

Johan Klinthammar, ordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, talade på demonstrationen för personlig assistans den 3 december. Han sade att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention.
FN:s barnkonvention säger tydligt att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”.
Antalet barn upp till 14 år med personlig assistans har sedan 2014 minskat varje år. När Försäkringskassan avslår de flesta ansökningarna för barn utesluter man deras rätt att ta del av ett fritt liv med lika villkor som andra barn, säger Johan Klinthammar.
– Med assistans har barnen möjlighet till ett aktivt socialt liv, vara med kompisar, ta självständiga beslut och med hjälp av en assistent genomföra det. Utan assistans är barnen beroende av att föräldrarna uppfyller detta.

Staten måste ta över hela huvudmannaskapet

Den viktigaste frågan nu är att införa statligt huvudmannaskap och att gränsen på 20 timmar grundläggande behov för att beviljas assistansersättning tas bort, säger Johan Klinthammar.
– Om staten tar över huvudmannaskapet behöver också frågan om integritetsnära behov lyftas, de måste avskaffas så att hela det grundläggande behovet räknas,
Vad förväntar du dig av Lars Lööws utredning om huvudmannaskapet?
– Ett statligt huvudmannaskap. Men jag känner mig inte trygg med att Socialdemokraterna i uppdraget la till ” överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap”. Den öppningen är helt onödig då majoriteten i riksdagen är för statlig assistans.

Omprövningarna har blivit en hetsjakt

Johan Klinthammar anser att omprövningarna av ”väsentligt ändrade förhållanden blivit ett sätt för Försäkringskassan att via omvägar dra in assistans.
– Det är orimligt att det är assistansberättigades skyldighet att ha koll på när man ska meddela Försäkringskassan att det skett ”väsentligt ändrade förhållanden”, när inte ens Försäkringskassan kan säga säkert när detta ska göras. Många vet inte ens att man måsta anmäla när sitt barn går från grundskola till gymnasium, vilket Försäkringskassan anser kan vara ”väsentligt ändrade förhållanden”.
Många får stora återbetalningskrav efter att Försäkringskassan helt plötsligt tycker att behovet till statlig assistans inte uppfylls, fortsätter Johan Klinthammar.
– Det är en ren hetsjakt som pågår.

Tvåårsomprövningarna måste slopas för gott

De frysta tvåårsomprövningarna måste slopas för gott säger Johan Klinthammar.
– Tidsbegränsade beslut skapar en enorm oro och ångest, besluten bör endast omprövas när man vill utöka sitt beslut, eller om man av någon orsak kan se att behovet minskat.

Besviken på att KD backade om schablonbeloppet

Att schablonbeloppet räknas upp med 1,5% gör det matematiskt omöjligt att fortsätta hålla en bra kvalité på assistansen, säger Johan Klinthammar. Han är oerhört besviken på att KD och SD backade från sina krav på större höjningar i deras gemensamma budget med M.
– Både KD och SD hade en högre höjning i sin budget men la sig för M och deras nivå. Det känns illavarslande att både S och M uppenbarligen inte har någon intention att höja ens i den takt som lönerna stiger.

Magdalena Andersson har mycket att bevisa

Johan Klinthammar förväntar sig nu regeringen under Magdalena Andersson skriver proposition utifrån utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” så att den nya lagen träder i kraft till 1 jan 2023 vilket Socialdemokraterna lovat.
– Lagändringen är mycket viktig för RBU:s medlemmar då föräldraansvaret är mer rimligt beskriven i den.
Vad förväntar du dig mer av Magdalena Andersson?
– Hon sa i regeringsförklaringen att Socialdemokraterna skulle fortsätta att stärka den personliga assistansen, där har hon verkligen mycket att bevisa.
Hur kommer ni driva detta inför valet?
Vi kommer att fortsätta driva på frågorna med debattinlägg, case från verkligheten, faktabaserad statistik samt mycket mer. Vi måste få allmänheten att förstå att nedmonteringen av assistansen fortsätter. Tillsammans med styrelse, kansli och alla våra medlemmar så kavlar vi nu upp ärmarna inför valet, säger Johan Klinthammar.

Johan Klinthammar intervjuades av Kenneth Westberg 2021–12–08

Skicka sidan till: