Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018

Lena Hallengren
Lena Hallengren

Kommunerna ska vara skyldiga att informera om rättigheter i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod. Detta förslås i en ny proposition från regeringen, lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2018.

Detta är de första lagändringar som föreslås efter att Lena Hallengren ersatt Åsa Regnér som minister ansvarig för personlig assistans och LSS. Lagändringarna var dock planerade sedan tidigare.
– Syftet med de nya förslagen är att den enskilde ska uppmärksammas på sin möjlighet att ansöka om insatser enligt LSS, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren på Socialdepartementets hemsida.

Personer som har beviljats assistansersättning med högre timbelopp föreslås kunna få täckning för kostnader som varierar över en sexmånadersperiod. Försäkringskassan ska göra en slutlig avstämning efter den tidsperiod där högre timbelopp beviljats. Den som inte fått sina kostnader täckta vid månadsutbetalningarna ska kunna få en tilläggsutbetalning.

Läs mer: Regeringens proposition 2017/18:175 - Vissa förslag på assistansområdet

Beslutade lagändringar 1 april 2018

Riksdagen godkände nyligen andra lagändringar föreslagna av regeringen i propositionen 2017/18:178. Den 1 april avskaffas tvåårsomprövningarna och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Lagändringen innebär att personlig assistans kan beviljas för:

  • väntetid, när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • beredskap, när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Lagändringen innebär att det inte görs några tvåårsomprövningarna av assistansersättning. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten när den minskat pga väsentligt ändrade förhållanden. Regeringen har dock sagt att de vill återinföra tvåårsomprövningarna igen i samband med kommande lagändringar utifrån de förslag som läggs av LSS-utredningen 1 oktober 2018.

Läs mer: Regeringens proposition 2017/18: 178 - Vissa förslag om personlig assistans

Skicka sidan till: