Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare

Åklagaren Björn Rosenlöf sade i en debattartikel i Expressen ” jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning”. Uttalandet har skapat kraftiga reaktioner i funktionsrättsrörelsen.
Björn Rosenlöf säger själv att han bygger bedömningen på egna upplevelser och diskussioner med Försäkringskassan.

KFO: Påståendet saknar grund

Henrik Petén på KFO svarar i en debattartikel att påståendet saknar grund och skadar en redan gravt misshandlad reform ytterligare. Han säger att det är helt fel att ”inte finns någon offentlig funktion som i egentlig mening kontrollerar om ett verkligt utbetalningsbehov föreligger”.
– Fakta är att assistansreformen under de senaste tio åren har nedmonterats på ett sätt som saknar motstycke, säger Henrik Petrén.

RBU: en lögnaktig och farlig bild

RBU:s ordförande Maria Persdotter svarar att det är ett grundlöst påstående att det saknas kontrollfunktioner med tanke på hur svårt det blivit att beviljas assistansersättning, det är som att påstå att det inte förekommer hastighetskontroller i trafiken. Hon säger också att återkraven av assistansersättning inte överstiger en procent av utbetalda medel.
– Rättssamhällets företrädare borde hålla sig till sanning och fakta och inte spekulera vilt kring en frihetsreform som betyder så mycket för de mest utsatta – barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar, säger Maria Persdotter.

Bygger siffran på diskussioner med Försäkringskassan och egna upplevelser

Björn Rosenlöf är åklagare på Ekobrottsmyndigheten, där han är inriktad på ekonomisk brottslighet. Han beskriver assistansersättningen som ett system utan kontrollfunktioner, som kriminella klaner utnyttjar. Angående fuskets omfattning säger han i debattartikeln i Expressen att han inte har någon exakt siffra eftersom inget vet. Påståendet att han skulle bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning" säger han att bygger på diskussioner med Försäkringskassan, och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare samt att antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent sedan 1994.

"orimligt hög andel"

Elisabeth Sandlund, ledarskribent på Tidningen Dagen, beskriver i en intervju på Assistanskoll, Björn Rosenlöfs debattartikel som en uppföljningsartikel till Anna Dahlbergs artikel ”Varför låter regeringen brukarimporten fortgå?”, där Anna Dahlberg talar om behovet av begränsningar av rätten till assistansersättning. Elisabeth Sandlund beskriver påståendet från åklagaren Björn Rosenlöf som allvarligt.
– Det är en orimligt hög andel. Jag har svårt att tro att det stämmer och om det vore så illa vittnar det först och främst om en monumental inkompetens hos myndigheterna att avslöja fuskare. Men det bedrövliga är förstås att det får misstänksamheten mot personer med legitima behov av assistans att växa, säger Elisabeth Sandlund.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: