Sparkraven på LSS-utredningen tas bort

Lena HallengrenRegeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen ska dock hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder. Det sade Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren på en presskonferens idag.

Läs/Se regeringens pressmeddelande och presskonferens

Besparingsdirektiv tas bort

Regeringen tillsatte LSS-utredningen av LSS våren 2016 och den skulle ha varit klar 1 oktober i år. Utredningen har bland annat hårda besparingsdirektiv där det sägs att det ska ske besparingar på assistansersättningen av statsfinansiella skäl. Dessa besparingsdirektiv tas nu bort.
– Utredaren behöver inte föreslå besparingar i assistansersättningen enligt tidigare direktiv. Besparingskraven är strukna, sade Lena Hallengren

Utredaren fortsätter till 15 dec 2018

Uppdraget förlängs till 15 dec 2018 och Gunilla Malmborg fortsätter sitt arbete. Lena Hallengren säger att utredningen ska hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder.
– Med de här förändringarna skapar vi förutsättningar för utredaren att arbeta i lugn och ro med att skapa förslag för en tydligare, mer förutsägbar och tryggare LSS, sade Lena Hallengren på pressekonferensen.

Läckt förslag väckte hård kritik

Utredningen har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen, sedan ett förslag från utredningen läckte ut till media i februari i år. Där framgick det att utredningen lutade åt ett kommunalt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 tim grundläggande behov. Det femte grundläggande behovet skulle avskaffas. På presskonferensen fick Lena Hallengren frågan om de besparingsförslag som är framtgana nu ska slängas i papperskorgen, hon svarade:
– Uppdraget till utredaren är inte längre att presentera besparingsförslag utan att arbeta för enn LSS-lagstiftning som svarar mot de behov som finns, sade Lenna Hallengren.

Vad ska ske med de som förlorat sin assistans?

Lena Hallengren fick också frågan vad som ska ske med de som förlorat sin assistans pga av olika domar i Högsta Förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans tolkning av dess vilket innebär att tex andning inte räknas som grundläggande behov. Lena Hallengren bekräftade att flera HFD-domar påverkat utvecklingen och sade att LSS-utredningen ska titta på den framtida lagstiftingen men lovade inga åtgärder innan dess.

Läs/Se Regeringens pressmeddelande och presskonferens

Skicka sidan till: