Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans

Lena HallengrenOm en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Socialminister Lena Hallengren. Hon kan dock inte säga om det blir ändringar i regler för assistenters arbetstider eller assistans vid assistansberättigades sjukhusvistelse.

Frågor och svar

Vilka skyddsåtgärder behövs inom personlig assistans för att skydda de assistansberättigade mot Coronasmitta?
– Det absolut viktigaste är att ingen assistent går till jobbet sjuk och att ingen annan som är sjuk kommer på besök. Det gäller även vid lindriga symptom.

Bör personliga assistenter alltså stanna hemma så fort de känner luftvägssymtom som Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, säger i en intervju på Assistanskoll?
– Alla, även personliga assistenter, ska vara hemma vid luftvägssymptom, även lindriga sådana. Man ska alltid hålla koll på och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bör personliga assistenter som varit i riskområden för coronasmitta stanna hemma i 14 dagar som Björn Olsen säger i en intervju på Assistanskoll?
– Man ska följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, inte från enskilda experter i media. Eftersom läget förändras hela tiden förändras också rekommendationerna, därför är det absolut viktigaste att man håller koll på myndighetens rekommendationer.

Vilka skyddsåtgärder behövs inom personlig assistans för att skydda personliga assistenter mot Coronasmitta?
– Där är det viktigt att varje arbetsgivare tar ansvar för att informera assistenterna om vad som gäller.

Om en assistansberättigad skulle smittas av Corona och ha milda symtom, kan hen då vistas i hemmet och fortsatt ha personliga assistenter som använder skyddsutrustning eller ska personliga assistenter inte arbeta i den situationen och vad sker isåfall då med den assistansberättigade?
– Skulle det ske får man lösa den situationen i dialog med sjukvård och smittskydd.

Ni tog ju nyligen bort karensdagen tillfälligt i sjukförsäkringen. Finns det fler åtgärder som kan vidtas för att hindra smittspridning i kontaktyrken?
– Vi har tillfälligt tagit bort karensdagen och man kan nu vara hemma upp till 14 dagar utan sjukintyg. Staten tar också över ansvaret för sjuklönerna de första 14 dagarna. Jag utesluter inte fler åtgärder.

Kan det bli aktuellt att låta personliga assistenter arbeta mer än tillåtet idag om många assistenter är sjukskrivna?
– Vi har inget sådant förslag på bordet idag.

Idag kan assistansersättning, vid särskilda skäl, fortsätta beviljas upp till fyra veckor om den assistansberättigade är inlagd på sjukhus. Kan det bli aktuellt med att assistansersättning fortsätter beviljas under längre tid än så?
– Jag utesluter inga åtgärder i det här läget.

Lena Hallengren Intervjuades av Kenneth Westberg 2020-03-16

Skicka sidan till: