Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”

Lena HallengrenLagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan dock inte säga om och när det kommer en lagändring om integritetsnära delar av grundläggande behov. Men frågan om statligt huvudmannaskap ska inte dras i långbänk säger hon.
Alla partier i Januariavtalet delar ambitionen att så fort som möjligt komma fram med frågan om statligt huvudmannaskap.

Lagändringen är ett första steg

För några veckor sedan lade regeringen fram ett lagförslag om att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Lena Hallengren säger att detta är ett första steg.
– Jag är glad att vi nu kan ta stegen kring andning och sondmatning, några av de mest allvarliga problemen i assistansen idag. Det här är ett första steg, men vi kommer att behöva göra mer. Jag är inte nöjd innan vi har en LSS och assistans som fungerar bra för alla som behöver stöd.
Kan det komma att tillföras mer pengar än de 350 miljoner 2019 och 700 miljoner 2020 som nämns i den budget som antogs 20 dec?
– Anslaget i budgeten är självklart bara en uppskattning och inte ett tak. Assistansen är en rättighetslag, vilket betyder att man alltid tillför de medel som behövs, så att den som beviljats assistans får det.

Kommer regeringen att agera mot integritetsnära delar?

IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, gav hård kritik mot att den kommande lagändringen inte agerar mot att grundläggande behov fortfarande delas upp i integritetsnära delar, vilket de anser gör att för lite assistanstid beviljas. Lena Hallengren svarar igen att lagändringen om sondmatning och andning är ett första steg.
– Den lagändringen kan vi göra utan en större utredning. Men jag vill vara tydlig med att den inte löser alla problem inom assistansen.
Vill ni agera med lagstiftning mot domen från 2009 om integritetskänsliga delar av grundläggande behov?
– Exakt vilka ytterligare steg vi kommer ta kan jag inte lämna besked om idag. I Januariavtalet ger vi besked om inriktningen, men i detalj hur ny lagstiftning kommer att se ut är för tidigt att säga. I den processen behövs dialog, både mellan partierna och mellan oss och funktionshindersrörelsen.

Återkommer om kommande utredning och schablonbeloppet

I punkt 64 i (uppgörelsen mellan S+L+C+MP) om personlig assistans sägs det att en ny utredning ska startas under 2019. Det är hittills okänt om den blir parlamentarisk, hur lång den blir och vilka direktiv den ska ha. men Lena Hallengren vill idag inte säga mer än att den kommer att ta upp egenvård och ett avsmalnat föräldraansvar.
– Precis som vi sagt i Januariavtalet kommer vi gå vidare med fler förslag kring exempelvis egenvård och ett avsmalnat föräldraansvar. Exakt vad vi behöver utreda ytterligare eller vad schablonbeloppet ska vara nästa år återkommer vi med besked om.

Frågan om statligt huvudmannaskap ska inte dras i långbänk

Bengt Eliasson, Liberalerna, har i en intervju på Assistanskoll sagt att huvudmannaskapsfrågan inte behöver utredas utan att det finns enighet om att införa ett statligt huvudmannaskap och att det finns underlag i tex LSS–utredningen. På frågan om ytterligare en utredning om huvudmannaskapet ska göras säger Lena Hallengren att hon vill avgöra frågan så fort som möjligt.
– Alla vi partier i Januariavtalet delar ambitionen att komma så fort fram som möjligt med tex frågan om statligt huvudmannaskap. Vi kommer inte att dra något i långbänk!

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2019–03–13

Skicka sidan till: