Regeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov

Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren

Nuvarande fem grundläggande behov föreslås utökas till sju med andning och sondmatning. Regeringen har skickat en promemoria på remiss och lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019. De grundläggande behoven delas dock fortfarande upp i integritetsnära delar.

Andning som grundläggande

I promemorian (sid 12) sägs det att exempelvis hantering av trakealkanyler vid trakeostomi, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av kvävningsrisk är sådana åtgärder som bör kunna ge rätt till personlig assistans för det grundläggande behovet andning.

Sondmatning som grundläggande

Sondmatning har i praktiken räknats som en del av det grundläggande behovet Måltider sedan HFD-domen 682-17 i april 2018. Domen sade att själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna är grundläggande behov, däremot inte förberedelser och efterarbete, t.ex. rengöring av sondsprutan.
Här har dock Försäkringskassan sagt att enbart integritetsnära delar av sondmatningen räknas som grund för assistansersättning. Vad som är det avgörs i varje enskilt fall. Detta ändras inte med regeringens lagändring.

De grundläggande behoven delas fortfarande upp i integritetsnära delar

Det görs alltså inget åt att grundläggande behov sedan Regeringsrättsdomen 2009:57 delas upp i integritetsnära delar. Försäkringskassan tolkar och avgör vilka delar av de grundläggande behoven som är integritetsnära och därigenom assistansgrundande för att komma över 20 timmars gränsen. Vilka delar av andning som kommer att bedömas som detta återstår att se....

Assistansberättigade beräknas öka med högst 50 personer/år

Lagändringen beräknas öka antalet assistansberättigade med högst 50 personer per år, framförallt minderåriga. Andningsstöd kräver mycket assistans, och om 50 personer skulle få dubbelassistans skulle kostnaden öka 262 miljoner/år. Regeringen tror dock inte att så många timmar kommer att beviljas.

Ser lagändring som del i samarbetet med Liberalerna, Centern och Miljöpartiet

I promemorian säges det att lagändringen kommer ur ett riksdagsbeslut den 20 december. Socialdepartementet skriver även i ett pressmeddelande att dagens lagförslag är ett resultat av januariavtalet, en överenskommelse mellan S, MP, C och L.
– Jag är glad att det första konkreta resultatet av januariavtalet stärker den personliga assistansen. Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Skicka sidan till: