Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill satsa mer på assistansen

För budgetåret 2018 ger Moderaterna och Centern, i sina skuggbudgetar, lika mycket till assistansersättning som regeringen (med stöd av Vänsterpartiet). Sverigedemokraterna ger 50 miljoner mer, Kristdemokraterna ger 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

I regeringens budget för 2018 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom, avsätts det ca 25, 7 miljarder till assistansersättning. Regeringens har i år höjt schablonbeloppet till 1,5 %. Detta innebär att det skett en besparing på 1,6 miljarder, enligt regeringen själv beroende på att antalet assistansberättigade minskar.

Vidare läsning


Skicka sidan till: