Krav på smittskyddspenning och närståendepenning

Smittskyddspenning bör ges till personer i riskgrupperna så att de inte behöver arbeta under den tid som Coronasmittan sprids i samhället, säger Elisabeth Wallenius, Ordförande i Funktionsrätt Sverige.
Närståendepenning bör även kunna ges till närstående som vill isolera sig tillsammans med en person i riskgruppen, för att på så sätt skydda den personen, säger Lise Lidbäck, Ordförande i Neuroförbundet.

Smittskyddspenning

Funktionsrätt Sverige vill att det införs smittskyddspenning så att personer i riskgrupperna inte utsättas för risk genom att gå till arbetet. I P1-morgon säger Elisabeth Wallenius att alla i riskgrupperna inte kan jobba hemifrån och behöver skyddas. Hon anser även att många föräldrar till barn i riskgrupper drabbas ekonomiskt när de är hemma från arbetet liksom föräldrar till elever i gymnasiesärskolan, som har svårt att vara ensamma hemma.

Lena Hallengren säger dock i en intervju i SR, att det just nu inte finns planer på smittskyddspenning till personer i riskgrupperna och att frågan är komplicerad.
– Vi har ju haft ganska enkelt att tilltala hela målgrupper som är över 70, men riskgrupper därunder är inte enkelt att definiera, säger Lena Hallengren till SR.

  • Närståendepenning

  • Idag ges närståendepenning till en person som kan vara hos en närstående som är svårt sjuk, i en sjukdom är ett påtagligt hot mot hens liv. Lise Lidbäck vill utöka detta till personer som vill vara hos och isolera sig med en person i riskgrupperna för att förebygga att personen smittas.
    – Vi vädjar därför till vår regering att snabbt agera för att se över regelverket även för närståendepenning i extremt utsatta situationer. Nödvändigt för att människor med allvarlig bakomliggande sjukdom och deras närstående ska skyddas på allra bästa sätt, säger Lise Lidbäck.

Skicka sidan till: