Förslag till lagändring för andning och sondmatning

Sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Inget ska räknas av som föräldraansvar. Lagen börjar gälla 1 juli 2020. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu skickas på remiss.

I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande vid hjälp med andning och måltider i form av sondmatning. Man ska även räkna med nödvändiga åtgärder för att hjälp med andning ska kunna ges och förberedelse och efterarbete vid sondmatning. Även hjälpbehov vid andning/sondmatning som ryms inom normalt föräldraansvar ska kunna ge rätt till personlig assistans. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
– Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning. Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Andning blir grundläggande behov 1 november

Den 27 juni lade regeringen fram propositionen 2018/2019:145 om att andning ska vara ett grundläggande behov. Den lagändringen börjar gälla 1 november 2019. Detta antas beröra ca 50 personer och kosta ca 262 miljoner kr. Vid dessa behov behövs ofta dubbel assistans.

Sondmatning beräknas beröra ett hundratal personer

Sondmatning blir inget eget grundläggande behov utan ingår i det grundläggande behovet måltider. I regeringens promemoria sägs det att det är osäkert hur många som berörs av lagändringen om att sondmatning ska beviljas i sin helhet, men det antas beröra ca 60 personer vilket skulle kosta ca 100 miljoner kr.


Vidare läsning

Promemoria: Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Pressmeddelande Socialdepartementet

Proposition 2018/19:145 - Personlig assistans för hjälp med andning

Skicka sidan till: