Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Margareta B Kjellin bemöter nu hans uttalanden.


Debatt om slutbetänkandet och personlig assistans, startad av Lars U Granberg

Lars U Granberg, Socialdemokraterna, uttalar sig om förändringar i synen på personlig assistans

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans" 2009-04-14
Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och bör slopas, enligt Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Samtidigt varnar han för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Svar och kommentarer till Lars U Granberg

Lars U Granberg svarar på kritiken

Lars U Granberg svarar 2009-05-20
Representanter för M, KD, FP och C har kritiserat Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén för att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande. Lars U Granberg bemöter nu kritiken.


Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer att återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?

- Någon sådan diskussion har jag inte hört talas om. Jag vet att diskussionen finns bland funktionshindrade och deras anhöriga om det är rättvist att den som exempelvis får stroke när han/hon 65 år och 1 vecka inte får samma stöd som den som är 64 år och 50 veckor. Gränsdragningar är alltid problematiska, men detta är ingen aktuell fråga.
Hur skulle du ställa dig till ett sådant förslag?
- Frågan är inte aktuell men om det i framtiden kommer något förändringsförslag så får man ta ställning i förhållande till förslaget. Innebär det t ex. en flytande gräns så kanske det kan vara positivt men eftersom inget förslag finns går det inte att ta ställning.

Hur ser på att Lars U Granberg anser att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- Många funktionshindrade som inte har haft rätt till assistans, bland annat synskadade välkomnar den insatsen. Det innebär att det blir fler som får ett bra anpassat stöd. Ingen visste hur LASS skulle fungera när det infördes. Ingen vill införa en åtgärd som inte är bra. Jag är helt övertygad om att det kommer att fungera bra.

Hur ser du på hans uttalande om att man sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Återigen problemet med strikta timantal och gränser, sänker man det till 15 timmar uppstår samma problem. Det har med betalningsansvaret att göra. Sänkt gräns ökat statligt ansvar vilket är något som många förordar.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- Det finns ju en princip om att den som inför en insats också finansierar den. Finansieringsprincipen är en viktig fråga för kommunerna och man slipper alla gränsdragningar. Insatserna ska däremot inte påverkas. Jag tror att samtliga socialdemokratiska kommunalråd vill se ett förstatligande av finansieringen av LSS. Den borgerliga regeringen vill inte förstatliga LSS.

Hur ser du på att Lars U Granberg vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Den frågan skulle skyndsamt utvärderas och jag kommer att noga följa den frågan. Är 12-månadersersättningarna bättre så får man göra en förändring.

Är det mer du vill kommentera i hans intervju?
- Jag tycker det är mycket märkligt att Granberg sitter som ledamot under hela utredningen, är helt delaktig och helt överens och sedan går ut och kritiserar de egna förslagen så hårt!! Granberg är heller inte överens med sina s-kollegor i kommunerna så det känns inte trovärdigt.

Är det något mer du vill tillägga?
- Det är inte enkelt att ta ställning till frågor som inte är utredda och som inte finns som förslag. Som moderat är hela reformen viktig för delaktigheten i samhället för personer med funktionshinder. Lagen är tillkommen under den borgerliga regeringen på 90-talet när Bengt Westerberg var socialminister. Detta är en lag som alliansen är rädd om men naturligtvis ska alla insatser anpassas till aktuella förhållanden.
Ett av de stora problemen har hela tiden varit finansieringsprincipen. Många kommuner där det funnits institutioner för funktionshindrade har fått stora kostnader medan andra fått betydligt lägre vilket har varit en av anledningarna till att kommunala företrädare förespråkat statlig finansiering.
Jag tycker det är bra att de som är berättigade till insatser ska kunna välja sina assistenter och jag anser att man ska kunna få det även med personlig service. När dessa insatser bedöms så ska samtliga behov tillgodoses, såväl fysiska, psykiska, kulturella som sociala behov, säger Margareta B Kjellin.

Margareta B Kjellin intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-27

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"

Skicka sidan till: