Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Ann-Marie Brodén bemöter nu hans uttalanden.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer attAnn-Marie Brodén återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
- Hur skulle du ställa dig till ett sådant förslag? Det är inte en fråga som är aktuell. Vi diskuterade det i utredningen och var väldigt tydliga från alliansen sida att inte genomföra en sådan förändring. Det är oansvarigt av Granberg att skrämma människor. När ska s-politiker börja hålla sig till sanningen?

Hur ser på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- Det är ett förslag som vi var eniga om i utredningen om . Även Granberg. Det har varit något som handikapporganisationer fört fram som ett önskemål. Tyvärr verkar en del kommuner oroliga för att det ska bli dyrare men där har vi tydligt markerat finansieringsprincipen. Här behöver det även ges mer information om att den statliga finansieringen gäller från första timmen när man har rätt till personlig assistans.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att man bör sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Det är en fråga som bör diskuteras efter att alla remissvar kommit in. Men det är tydligt att LSS-lagstiftningen är tänkt till de med stora behov, därav en gräns på 20 timmar.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- Både jag och Granberg vet att det är framförallt Sveriges kommuner och landsting (alla partier) och flera stora handikapporganisationer som driver detta. Vi moderater delar denna uppfattning men har i betänkandet kommit överens inom alliansen att den personliga assistansen i första hand ska finansieras av staten. Det finns skrivningar som pekar på att man bör utvärdera detta och eventuellt gå vidare med framförallt daglig sysselsättning och boende.

Hur ser du på att han vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- En fråga som vi diskuterat i utredningen. Vi bör följa frågan noga.

Är det mer du vill kommentera i Lars U Granbergs intervju?
- Det är anmärkningsvärt att han inte vill stå för det han själv varit med och skrivit under .

Är det något mer du vill tillägga?
- Att jag verkligen ser framemot att många av de förslag vi lagt i slutbetänkandet kan bli verklighet eftersom jag är övertygad om att det blir till det bättre för många människor, säger Ann-Marie Brodén.

Ann-Marie Brodén intervjuades av Kenneth Westberg 2009-05-08

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"

Övriga reaktioner

Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, tycker det är positivt att Socialdemokraterna visar tecken på en mer progressiv politik när det gäller personlig assistans. Han tycker även det är positivt att företrädare för regeringspartierna helt avvisar tanken att ta bort personlig assistans för den som fyllt 65 år.


Skicka sidan till: