Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund bemöter nu hans uttalanden.


Debatt om slutbetänkandet och personlig assistans, startad av Lars U Granberg

Lars U Granberg, Socialdemokraterna, uttalar sig om förändringar i synen på personlig assistans

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans" 2009-04-14
Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och bör slopas, enligt Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Samtidigt varnar han för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Svar och kommentarer till Lars U Granberg

Lars U Granberg svarar på kritiken

Lars U Granberg svarar 2009-05-20
Representanter för M, KD, FP och C har kritiserat Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén för att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande. Lars U Granberg bemöter nu kritiken.


Hur ser ni på Lars U Granbergs uttalande att han misstänker att regeringen i propositionen kommer att återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
- Att med enbart misstankar som grund sprida oro är ett dåligt politiskt agerande. Vi har inte uppfattat några som helst signaler om förslag att 65-årsgränsen ska ändras.
Hur skulle ni ställa dig till ett sådant förslag?
- Vi anser att gränsen inte ska ändras.

Hur ser du på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- En enig LSS-utredning väger naturligtvis tungt. Nu avvaktar vi remissvaren

Hur ser ni på hans uttalande om att man bör sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Oavsett var gränsen sätts blir det avvägningar där någon känner sig ha hamnat på "fel sida". Därför är det så viktigt att man ser till varje persons individuella behov så att hjälp och stöd når dem som behöver det mest.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- Både vi två kristdemokrater och vår representant i LSS-kommitten står bakom fortsatt stöd för personlig assistans på statlig nivå och att landsting och regioner har ansvar för råd och stöd samt att kommunerna har ansvar för övrigt.

Hur ser ni på att Lars U Granberg vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Den uppföljning/utvärdering som ska ske får utvisa vad som är lämpligast. Det viktiga är att vi har ett väl fungerande system som ger framförhållning och trygghet.

Är det mer ni vill kommentera i hans intervju?
- Vi kan inte låta bli att förundras över att Granberg nu går i opposition mot sig själv på flera punkter.

Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-28

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: