Almedalen 2018 - Hård assistansdebatt i Opinion Live i Almedalen

Cirka 30 minuter in i Opinion Live debatterade ansvarige minister Lena Hallengren, fd liberala partiledaren Bengt Westerberg och assistansanvändaren Annika Taesler.
Deltog gjorde också den liberala debattören Kajsa Dovstad som väckte uppmärksamhet genom att vilja avskaffa LSS som rättighetslagstiftning.

Bengt Westerberg – Assistansen är hotad

Bengt Westerberg sade att assistansen är ifrågasatt och var kritisk tex till att timersättningen för assistans inte höjts tillräckligt. Han sade att tillägget i LSS om grundläggande behov från 1996 borde tas bort, eftersom det är grunden till att så många förlorar sin assistans pga av domar idag.

Lena Hallengren – Lagstiftningen är otydlig

Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren sade att det största problemet är att lagstiftningen är otydlig och behöver ändras. De domar från som kommit sedan 2009 är ett problem och hon hoppades att den kommande LSS-utredningen ska ge lagförslag man kan bygga på.

Annika Taesler - Assistans gör att jag kan arbeta

Annika Taesler som har assistansersättning talade om att hon kan förvärvsarbeta med hjälp av assistans. Hon kritiserade att hon omprövas vartannat år trots oförändrad funktionsnedsättning. På detta svarade Lena Hallengren att hon ansåg att man inte borde återinföra tvåårsomprövningarna.

Kajsa Dovstad – Rättighetslagstiftningen problemet

Kajsa Dovstad är liberal debattör och ledamot för Liberalerna i Uppsala regionfullmäktige. Hon kandiderar dock inte för Liberalerna i höstens riksdagsval. Hon ifrågasatte om det är värt att lägga pengar på assistans, vilket hon tidigare utvecklat tex i en intervju i Kristianstadsbladet. Hon sade att kostnaderna ökat för mycket och att problemet är att LSS är en rättighetslagstiftning, vilket hindrar att prioritera om pengarna till tex försvaret eller Polisen. Hon var även kritisk till att assistans ges för att kunna åka på semester.

Avståndstagande mot Kajsa Dovstad

Lena Hallengren svarade att LSS är och ska förbli en rättighetslagstiftning och den går inte att sätta ett pris på. Det som LSS-utredningen kommer fram till ska inte leda till försämringar sade hon.

Även Bengt Westerberg tog avstånd från Kajsa Dovstad. Han ansåg att kostnadsökningen är naturlig och beror på höjd standardutveckling, höjda löner och att fler får assistans istället för andra insatser.

Kajsa Dovstad 2012 på Assistanskoll – kritiserade då försvagning av rättighetslagstiftningen

Assistanskoll vill här hänvisa till en intervju som gjordes med Kajsa Dovstad på Assistanskoll i dec 2012, som Ordförande i Liberalernas ungdomsförbund. Då kritiserade hon att rättighetslagstiftningen försvagats och sade tex:

Jag tycker att det är angeläget att §9a förändras. Den nuvarande tolkningen av lagen speglar inte den ursprungliga intentionen med LSS. En liberal välfärdspolitik sätter välfärden för de som själva inte kan uppfylla grundläggande behov allra högst. Det är olyckligt att det skett en ändring i hur rätten till assistans beräknas.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: