Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”

Maj KarlssonBristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson. Hon betvivlar inte Liberalernas vilja att lagstifta här men påpekar att det inte ingår i januariavtalet mellan S+MP+L+C.– Det står inte svart på vitt i januariavtalet så frågan hamnar till slut på finansdepartementet.

Regeringen vill att andning blir ett grundläggande behov från 1 nov i år. Senare ska det enligt Socialminister Lena Hallengren även komma en lagändring om att hela tiden för andning och sondmatning ska bli assistansgrundande. Maj Karlsson tycker det är bra men hon är inte nöjd.
– Detta är alla partier redan överens om. Problemet är att man inte tar ett helhetsgrepp för domen från 2009 om integritetsnära delar av grundläggande behov.

Assistansfrågans svarta hål

Lena Hallengren säger i en intervju på Assistanskoll att det inte är aktuellt med en lagändring så att grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet. Detta beskriver Maj Karlsson som assistansfrågans svarta hål.
– Det är assistansfrågans svarta hål att man inte går till botten med problemet utan istället gör lite grann här och där, som ett lapptäcke.
Det är naturligtvis en kostnadsfråga att man går som katten runt het gröt fortsätter Maj Karlsson. Hon ser uppenbara tecken på frågan nu skjuts på framtiden.
– LSS-utredningen levde inte upp till kraven och går inte att använda, lagändringarna om andning och sondmatning har förskjutits framåt, de stora nödvändiga förändringarna kommer till slut att hamna på nästa regering.

”Vågat av Liberalerna”

Liberalernas Bengt Eliasson har sagt på assistanskoll att Punkt 64 i januariavtalet om personlig assistans mellan S+L+C+MP ska leda till ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans och att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Maj Karlsson tycker det vågat av honom att säga så.
– Det kan nog bli ett statligt huvudmannaskap, det nämns ju i överenskommelsen och det är alla riksdagspartier i stort överens om. Att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet står det däremot inte ett ord om, och januariavtalet är grunden för de närmaste tre åren. Allt utgår från det papperet och sedan ska man förhandla budgeten på det.
Vad anser du att januariavtalet innebär ?
– Exakt det som står, det Liberalerna fått igenom utöver andning/sondmatning och huvudmannaskapet är att det ska ske en utredning om en avsmalning av normalt föräldraansvar och att assistans för tillsyn ska stärkas.

”Det står inte svart på vitt i januariavtalet”

Bengt Eliasson har även sagt att det ska komma en assistansutredning som ska utreda större förändringar av behovsbedömningarna och även 65-årsgränsen och att Liberalerna ska skriva direktiven. Maj Karlsson är övertygad om det är hans ambition.
– Men det står inte svart på vitt i januariavtalet. Alla som varit inne i politiken vet hur det funkar. I början på förra mandatperioden förhandlade vi med regeringen om tex vinster i välfärden. Efter den första stora förhandlingen förhandlar man inte längre om politiken i större mening utan om budgeten varje år. Efter att man skrivit på papperet så kan man bara förhandla inom de ramarna.

Liberalerna är bakbundna

Det behövs alltså fler lagändringar och det som står i Punkt 64 i januariavtalet om personlig assistans mellan S+L+C+MP räcker inte menar Maj Karlsson. Hon menar att Liberalerna nu är bakbundna av januariavtalet.
– Alla inom januariavtalet har sagt att de inte ska förhandla med oss andra i riksdagen. Det var kanske inte det smartaste draget eftersom vi, Liberalerna och Kristdemokraterna hittills stått på samma sida i den här frågan. Även Centern säger att de vill kämpa för assistansen även om de inte gjort mycket konkret. Nu är både C och L bakbundna så det blir svårt att få igenom utskottsinitiativ i riksdagen.

Media har släppt frågan

Maj Karlsson oroas av att regeringen nu verkar ha gjutit olja på vågorna genom att frysa tvåårsomprövningarna och lova lagändringar om andning/sondmatning.
– Media har till stor del släppt frågan. När regeringen talar om lagändringar för att åtgärda problemen minskar trycket, trots att grundsituationen inte ändrats.
Samtidigt minskar antalet personer med assistans hela tiden och över 80 % får avslag vid nyansökan av assistansersättning.
Vad anser du om att detta pågår parallellt?

– Det är vansinnigt frustrerande. Det kändes mer hoppfullt när det var så hett kring frågan. Nu har frågan tystnat och minskningen bara fortsätter.

Finns dock positiva saker…

Man får dock aldrig tappa hoppet och det har hänt positiva saker, säger Maj Karlsson. Regleringsbrevet till Försäkringskassan har skrivits om i en mer positiv ton kring assistans, och det talas mindre om fusk/kriminalitet idag.
– Samtidigt har det varit en märklig mandatperiod, det var först i februari som arbetet i utskotten kom igång ordentligt. När lagändringen om sondmatning kommer upp igen kan vi fortsätta trycka på om att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson Intervjuades av Kenneth Westberg 2019–06–26

Vidare läsning

Punkt 64 i januariavtalet om personlig assistans mellan S+L+C+MP

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)

Skicka sidan till: