Regeringens lagförslag om assistans har kommit

Åsa Regnér
Åsa Regnér

Tvåårsomprövningarna avskaffas. Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid när assistenten väntar vid aktiviteter utanför hemmet. Försäkringskassan ska dock fortfarande ompröva när behovet av assistans minskar. Detta föreslår regeringen i ett lagförslag som ska gälla från 31 mars 2018.

Assistans för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter

Regeringens lagförslag innebär att assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap och när assistenten behöver vara närvarande mellan hjälpbehov vid aktiviteter utanför hemmet.
Regeringen vill på detta sätt upphäva effekterna av HFD-domen 2017 ref. 27, som Försäkringskassan i ett rättsligt ställningstagande den 27 oktober tolkade som att assistansersättning inte ska beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov utanför hemmet.

Väntetid och beredskap ersätts som tidigare

Regeringen föreslår att väntetid ska ersättas med en fjärdedel av en assistanstimme och beredskap med en sjundedel av en assistanstimme, vilket är samma ersättning som betalas ut idag av Försäkringskassan.

Tvåårsomprövningarna avskaffas

Regeringen vill att tvåårsomprövningarna av rätten till assistansersättning tas bort, genom att kravet tas bort från socialförsäkringsbalken. Regeringen vill dock återinföra tvåårsomprövningarna så snart det finns förutsättningar, vilket antas ske i samband med att kommande förslag från LSS-utredningen 1 oktober 2018 genomförs.

Omprövningar kvar vid minskat behov av assistans

Försäkringskassan ska fortfarande vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning vid väsentligt ändrade förhållanden. Vid en sådan omprövning ska det dock inte vara möjligt att bevilja fler timmar, skriver regeringen. För att en person ska kunna få fler timmar krävs en ansökan från personen eller en anmälan från kommunen.

Föreslås träda ikraft 31 mars 2018

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 31 mars 2018. Innan dess ska förslaget gå på remiss och behandlas i riksdagens Socialutskott. Eftersom regeringen behöver stöd av fler partier för att få majoritet kan den lag som isåfall antas komma att se annorlunda ut än i regeringens förslag.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Regeringens lagförslag: Promemoria - Vissa förslag om personlig assistans

Skicka sidan till: