Löneguide för assistenter är uppdaterad

Privatanställda assistenters medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan. Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2019 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

mynthög

2015 började Statistiska Centralbyrån, SCB, att kategorisera personliga assistenter i en egen kategori. Sedan dess presenterar vi SCB:s siffror i vår guide: Vad har personliga assistenter i lön?

I guiden kan du jämföra:

  • Medellöner i kommunal och privat sektor
  • Löneskillnader mellan kvinnor/män
  • Löneskillnader mellan åldersgrupper
  • Löneskillnader mellan geografiska områden
  • Skillnader mellan olika kollektivavtal

Skicka sidan till: