Kommunal och Fremia – ”Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen”

Mari Huupponen
Mari Huupponen, Kommunal.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Kommunal och Fremia är överens om att assistansersättningens timbelopp ska räknas upp med kostnadsutvecklingen och indexeras. Men de har olika syn om kampanjen ”Rimliga villkor”.

Regeringen föreslår i statsbudgeten att assistansersättningens timbelopp höjs med 2,5 % 2024. Henrik Petrén, branschansvarig på Fremia, anser att det skett tio års successiv urholkning av assistansersättningen.
– Redan innan dagens budgetbesked saknades det ca 40 kr/assistanstimme jämfört med om assistansersättningen följt den allmänna löneutvecklingen. Uppräkningen för 2023 och 2024 av timbeloppet stannar på 4 procent samtidigt som lönekostnaderna för personliga assistenter väntas öka med 7,4 procent.

Kommunal: ”Någon form av indexering behövs”

Mari Huupponen, är utredare på den Välfärdspolitiska enheten på Kommunal. Även hon är kritisk till att assistansersättningens timbelopp inte höjs tillräckligt.
– Kommunal menar att assistansersättningen över tid behöver följa kostnadsutvecklingen, dvs utvecklingen av löner och inflation i branschen.
Vilken modell vill Kommunal se för hur timbeloppet räknas upp?
– Som sagt det behöver följa kostnadsutvecklingen så någon form av indexering behövs.

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Fremia, Foto: Niklas Palmklint

Fremia: ”Behövs en indexerad uppräkning”

Fremia kommer fortsätta driva arbetet för en rättvis nivå på assistansersättningen med utgångspunkten att den värdesäkras i förhållande till ökande kostnader, säger Henrik Petrén.
– Det är orimligt att Sveriges assistansberättigade ska vara utlämnade till budgetbesked år för år. Det behövs en indexerad uppräkning som säkerställer att assistansersättningen följer med kostnadsutvecklingen. Jag är mycket orolig för hur våra medlemmar ska kunna bedriva personlig assistans med bibehållen kvalitet.

Kommunal: ”Beror på hur mycket mindre vinst företagen kan göra”

Assistenternas löner höjs med 7,4 % under två år medan assistansersättningen höjs med 4 %, under samma period. Mari Huupponen anser att det är svårt att säga exakt vilka konsekvenser det kommer att få för de personliga assistenterna.
– Det beror i hög utsträckning på vilka andra typer av besparingar/mindre vinst företagen kan göra.
Ser du en risk för att assistenternas ingångslöner sänks mer nu?
– Risken finns alltid, det beror som sagt i hög utsträckning på vilka andra typer av besparingar/mindre vinst företagen kan göra.

Olika åsikter om ”Rimliga villkor”

Fremia har tillsammans med funktionsrättsorganisationerna varit med i Kampanjen ”Rimliga villkor” som upplyst om behovet av en rejäl höjning av assistansersättningen.
– Vi tog initiativ till kampanjen för att visa vilket fantastiskt viktigt arbete de personliga assistenterna gör och att det måste värderas högre, säger Henrik Petrén.
Kommunal inte längre är med i kampanjen. Mari Huupponen anser att kampanjen är för snävt formulerad.
– Den missar andra viktiga aspekter av assistenternas arbetsvillkor, som arbetstider och anställningsvillkor, säger Mari Huupponen.
Henrik Petrén säger att han blev förvånad när Kommunal valde att kliva av.
– Oavsett om det handlar om lön, arbetstider eller anställningsvillkor så bottnar det i att den personliga assistansen idag är kraftigt underfinansierad. Jag hoppas vi kan kroka arm igen och driva frågan tillsammans, säger Henrik Petrén.

Mari Huupponen och Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-21

Skicka sidan till: