Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2021

mynthögFör budgetåret 2021 lägger S-MP-regeringen 24,48 miljarder på assistansersättning. Kristdemokraterna lägger 500 miljoner mer, Sverigedemokraterna 1 147 miljoner mer. Moderaterna lägger lika mycket som regeringen. Liberalerna och Centern lägger inga egna budgetar utan har budgetsamarbete med regeringen.

  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet står bakom regeringens budget där 24,48 miljarder läggs på assistansersättning 2021. Regeringen föreslår att schablonbeloppet höjs med 3,5 %. Utredningen räknar samtidigt med ett minskat antal assistansberättigade fram till 2023. Läs mer om regeringens budget på Assistanskoll.
  • Kristdemokraterna budgeterar 500 miljoner mer, totalt 24,98 miljarder för 2021. De vill se en lagändring 1 juli 2021 om att samtliga grundläggande behov ska räknas som integritetsnära i sin helhet. De lovar även en höjning av schablonbeloppet med 2,2 procent per år 2022 och 2023.
    I en motion vill KD även att ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans utreds och införs med en lagändring före valet sep 2022.
  • Sverigedemokraterna lägger 1147 miljoner mer, totalt 25,16 miljarder för 2021. De skriver att höjningen ska kompensera där regeringen räknar med att inte bevilja assistansersättning till lika många personer. 500 miljoner kronor av 2021 års anslag ska gå till en återställning av LSS. De vill att schablonbeloppet alltid ska räknas upp med minst kostnads/löneutvecklingen. I en motion vill SD även ha ett statligt huvudmannaskap, att de ursprungliga intentionerna i LSS ska återställas till före prejudicerande HFD-domar och att det beviljas mer assistans vid sjukhusvistelse.
  • Vänsterpartiet lägger lika mycket som regeringen. V Säger i en motion att riksdagen bör besluta om statligt huvudmannaskap för personlig assistans som bör införas före valet sep 2022. De vill även tillsätta en utredning med syfte att återupprätta lagens grundintentioner i LSS och lagstifta mot de HFD-domar som begränsat rätten till assistans.
  • Moderaterna lägger lika mycket som regeringen. De vill pröva om staten ska ta hela ansvaret för assistansersättningen och skärpa uppföljning och kontroll av fusk i assistansersättningen.
  • Centern lade ingen egen budget, har budgetsamarbete med regeringen.
  • Liberalerna lade ingen egen budget, har budgetsamarbete med regeringen. L säger i en motion att minuträknandet i personlig assistans måste upphöra och att en LSS-inspektion ska införas som ska hjälpa enskilda att få rätt i kampen mot myndigheter, kommuner och privata utförare, och vara ett skydd mot kriminella utförare.

Vidare läsning


Hur mycket partierna lägger på assistansersättning för budgetåret 2021

logga sd

Sverigedemokraterna

logga Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Moderaterna
Moderaterna
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
24,48 miljarder
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Lade ingen egen budget
(har budgetsamarbete med regeringen)
logga Liberalerna
Liberalerna
Lade ingen egen budget
(har budgetsamarbete med regeringen)

Skicka sidan till: