Staten sparar pengar på assistansersättningen

mynthög

Kostnaderna för assistansersättning 2020 beräknas bli 420 miljoner lägre än planerat. Orsaken är det minskande antalet assistansberättigade, en minskning som bedöms fortsätta till 2023. Schablonbeloppet föreslås höjas med 3,5 % till 315 kr för 2021. Det framgår av regeringens budget för 2021.

Bakom budgeten står regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

Schablonbeloppet höjs 3,5 %

Schablonbeloppet räknas upp med 3,5 procent (se sid 169) för 2021, enligt regeringen för att förbättra kvalitet i insatsen och assistenternas arbetsvillkor. De senaste sex åren har schablonbeloppet höjts mellan 1 - 1,5 %, vilket varit lägre än assistenternas löneökningar.

420 miljoner lägre kostnad än planerat 2020

För 2020 fanns ett anslag på 24,45 miljarder, men kostnaderna beräknas landa på 24,o3 miljarder. (se budgeten sid 174) Regeringen beräknar kostnaden för assistansersättning till 24,48 miljarder 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 24,35 respektive 24,18 miljarder.

Antalet assistansberättigade minskar

De minskade kostnaderna beror enligt regeringen främst på att antalet assistansberättigade minskar (sid 164 i budgeten). Minskningen under budgetåret 2019/2020 beräknas bli 300 personer. Minskningen beräknas fortsätta fram till 2023, (vilket ses påverka kostnaderna under rubriken Volymer i tabell på sid 175). Assistanskoll har tidigare rapporterat att antalet assistansberättigade minskat med drygt 2269 personer sedan oktober 2015.

Beror på rekordlågt nybeviljande

Minskningen av antalet assistansberättigade sägs (sid 164 i budgeten) bero på nuvarande domstolspraxis och tillämpning har medfört
att färre personer beviljas ersättning. Under 2019 fick 82 % av alla förstagångsansökningar avslag.


Vidare läsning

Regeringens budget för 2021 (sid 152-154, 164 och 174-175) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: