Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp

Försäkringskassan gör orimliga återbetalningskrav på assistansanordnare. Försäkringskassans utbetalningsstopp är rättsosäkra. Det hävdar Branschorganisationen Fremia i rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp.

Efter en lagändring i SFB den 1 juli 2013 kan Försäkringskassan rikta återkrav mot assistansanordnare. Återbetalning ska enligt 108 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken bland annat ske om anordnaren insett eller skäligen bort insett att assistansersättningen utbetalats felaktigt eller med ett för högt belopp.

Återkrav trots handlande i god tro

Fremia, med ca 550 assistansföretag/kooperativ och egna arbetsgivare som medlemmar hävdar i rapporten att Försäkringskassan regelmässigt kräver tillbaka assistansersättning även om assistansanordnaren inte känt till felet utan handlat i god tro. De hävdar också att assistanserättning krävs tillbaka av anordnare som samarbetat och fullgjort sin anmälningsskyldighet. Detta gör att det blir omöjligt att freda sig mot Försäkringskassans återkrav enligt Fremia.

Godtyckliga utbetalningsstopp

I rapporten säger Fremia även att de utbetalningsstopp Försäkringskassan sedan 2016 gör mot vissa assistansannordnare är rättsosäkra eftersom de inte går att överklaga och görs alltför godtyckligt.

Kafkaliknande situation

I en debattartikel i Dagens juridik säger Henrik Petrén på Fremia att anordnare idag verkar i en Kafkaliknande situation, där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka pengar som redan har använts till beviljad personlig assistans. Pengar som inte längre finns eftersom de redan använts till utförd assistans.
– Det räcker nämligen med att anordnaren skäligen borde ha insett att ersättning lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Och ribban för skäligen borde insett ligger med dagens tillämpning extremt lågt. Om ingenting görs riskerar stora delar av den seriösa branschen att slås ut, säger Henrik Petrén.

Vidare läsning

Återbetalningskrav och utbetalningsstopp - Bakgrund, följdeffekter och förslag till förändring

Dagens Juridik - "Absurda återkrav hotar assistansbranschen"


Skicka sidan till: