Schablonbeloppet för 2012 fastställt

Assistansersättningens schablonbelopp för 2012 blir 267 kr/timnme enligt beslut av Socialdepartementet. Den förhöjda assistansersättningen blir 299 kr/timme. Det innebär en ökning med 3,5 % jämfört med 2011.

Assistansersättningens schablonbelopp för 2012 är nu infört i 5 § i Förordningen om assistansersättning (1993:1091) och börjar gälla från 1 januari 2012.

Se Assistanskolls statistik över schablonbeloppets utveckling sedan det infördes 1 januari 1998.


Skicka sidan till: