Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet”

Sofia NilssonCentern vill att nästa regering tillsätter en utredning som ger lagförslag om hur grundläggande behov ska räknas i sin helhet och utreder åldersgränsen för att beviljas personlig assistans.

I ett funktionsnedsättning-Manifest säger Centerpartiet att personlig assistans bör få ett statligt huvudmannaskap och att alla delar av de grundläggande behoven ska räknas som grund för personlig assistans.
– Utvecklingen har gått åt fel håll de senaste åren, rätten till personlig assistens har försvagats. I vårt funktionsnedsättning-Manifest lägger vi förslag som rättar till detta, säger Sofia Nilsson, socialpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Tidigare i år röstade Centern tillsammans med KD, L, V, MP och SD i riksdagens Socialutskott för att ge tilläggsdirektiv till Lars Lööws utredning om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
– Vi är tydliga med att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Efter valet behöver en ny regering se över om och hur den befintliga utredningen under Lars Lööw behöver tilläggsdirektiv eller om en helt ny utredning ska tillsättas, säger Sofia Nilsson.
Har ni någon bedömning på hur många fler som skulle få personlig assistans om alla grundläggande behov räknas som i sin helhet?
– Det är en fråga som utredningen behöver titta på. För oss är det viktigt att stärka assistansen och återställa LSS till det som var ursprungstanken, en frihetsreform för människor som har omfattande behov av stöd. Insatser måste få kosta, men det handlar inte bara om pengar utan även om kompetens, effektiv samordning och vilja.

Bra om utredningens förslag går efter riksdagens beslut

Lars Lööw har antytt att han kan komma att lägga förslag om statligt huvudmannaskap där gränsen för kvalificering till personlig assistans innebär att grundläggande behov räknas i sin helhet. Sofia Nilsson tycker det vore bra om utredningen redan i vår lägger ett sådant förslag.
– Det vore bra om utredningen lägger förslag på hur man kan genomföra det en majoritet i Riksdagen ställt sig bakom. Då kan reformer som statligt huvudmannaskap och en stärkt assistans samordnas.
Hur ska ni övertyga S att genomföra detta om de bildar regering efter valet?
– Majoriteten i Riksdagen för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet kommer med all sannolikhet bestå även efter valet. Vi kommer fortsätta driva på och prioritera assistansen oavsett position och konstellation.

Utredningen bör se över åldersgränsen

Sofia Nilsson säger att Centerpartiet även är öppet för att se över 65-årsgränsen för att beviljas personlig assistans.
– Vi är öppna för att se över möjligheten till personlig assistans även efter 65 år. Det kan finnas både för- och nackdelar med det. Vi vill därför att även den frågan ses över i en utredning.
Vilken nivå bör uppräkningen av schablonbeloppet ha?
– Det är viktigt att schablonbeloppet följer pris- och löneutvecklingen, säger Sofia Nilsson.

Sofia Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-09-06

Vidare läsning

Centerpartiets Funktionsnedsättning-Manifest

Skicka sidan till: