Ny utredning om huvudmannaskapet

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Socialminister Lena Hallengren presenterade idag en utredning som ska ge förslag om hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska införas. Utredare blir Lars Lööw och utredningen ska vara klar 1 mars 2023. Utredningen ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

Utredningen i korthet (utifrån regeringens pressmeddelande)

  • Utredningen ska undersöka vilka förändringar som krävs i LSS, socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken för att all personlig assistans ska kunna ingå i ett statligt huvudmannaskap.
  • Förslag ska ges för hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans kan genomföras.
  • Utgångspunkten ska vara att personer med kommunala assistansbeslut ska behålla sin rätt till personlig assistans. Målet är att de inte ska påverkas negativt vid övergången från kommunal till statlig personlig assistans.
  • Utredningen ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.
  • Funktionshinderorganisationer, organisationer för assistansanvändare och berörda myndigheter ska kunna framföra sina synpunkter under utredningens gång.
  • Läs även: Kommittedirektiv till utredning: Statligt huvudmannaskap för personlig assistans Dir 2021:76

Ett steg för att stärka rätten till assistans

Socialminister Lena Hallengren sade på en presskonferens att detta är nästa steg för att stärka rätten till assistans.
– Det dubbla huvudmannaskapet har sedan reformen skapades 1994 varit problematiskt och skapat en otydlighet om ansvarsfördelningen. Därför tillsätter vi en utredning som ska lämna förslag på hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap, sade Lena Hallengren på presskonferensen.

Lars Lööw
Lars Lööw

Lars Lööw blir särskild utredare

Särskild utredare blir Lars Lööw, idag överdirektör på Arbetsförmedlingen. Han har tidigare varit handikappombudsman, ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan och särskild utredare i utredningen om Översyn av yrket personlig assistans.
– Jag ser ett behov av att skapa långsiktiga stabila förutsättningar för den personliga assistansen och hoppas att kunna bidra med min kunskap och bakgrund kopplat till funktionshinderfrågor, sade Lars Lööw på presskonferensen.

Skicka sidan till: