Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”

Pia SteenslandBåde regeringen och dess samarbetspartier, Centern och Liberalerna måste nu i handling visa att de menar allvar med sin kritik av de hårdare bedömningarna av ”personlig hygien”, anser Pia Steensland.
– Det duger inte att passivt se på.

Använda deo och balsam borde vara självklart

Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2019 ref. 56 sade att personlig hygien enbart handlar om att hålla sig ren från smuts och ohälsosamma ämnen. Försäkringskassan skärpte efter domen sina bedömningar, i nya vägledningen för assistansersättning (sid 93–94) sägs det att tex sminkning, hårklippning, hårinpackning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att hålla huden mjuk inte är grundläggande behov. Rakning beviljas bara om syftet är att hålla sig ren. Pia Steensland, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, är mycket kritisk.
– Att använda deo för att slippa lukta svett, balsam för att reda ut håret, fixa frisyren och sminka sig är exempel på personliga hygienrutiner som borde vara självklara att få stöd för om funktionsnedsättningen medför att man inte kan utföra dem själv. Att känna sig fräsch och fin hänger starkt ihop med självkänsla och självförtroende. Därför blir den nya striktare bedömningen av vad som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien en tydlig illustration av att grundintentionen med LSS – att få leva ett liv som andra – inte är uppfylld.

Socialministern tog avstånd från HFD-domen

Socialminister Lena Hallengren har i en interpellationsdebatt sagt att hon aldrig själv skulle medverka till en tolkning som i HFD–domen om personlig hygien. Samtidigt säger hon att det är Försäkringskassans roll att tolka och tillämpa lagstiftningen. Pia Steensland tycker det var glädjande att Socialministern i interpellationsdebatten 2 juni medgav att LSS intentioner inte uppfylls av den striktare bedömningen av personlig hygien.
– Jag har inte skäl att misstro socialministern när hon säger att hon inte vill medverka till en sådan tolkning. Samtidigt går det inte förneka att nedskärningarna har accelererat och tolkningen av domarna har blivit mer restriktiva efter regeringens regleringsbrev till Försäkringskassans 2016 med direktivet att bryta utveckling av antalet assistanstimmar.

Duger inte att passivt se på

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av lagstiftningen förskjutits långt från lagens grundintentioner, säger Pia Steensland.
– Då duger det inte att passivt se på. Regeringen behöver ta initiativ för att stärka lagtexten för att säkerställa att domstolar och myndigheter inte kan tolka lagen på ett sätt som strider emot grundintentionen.

C och L röstade nej till tilläggsdirektiv

Bengt Eliasson, (L) och Sofia Nilsson, (C) har båda tagit avstånd från HFDs dom att ”personlig hygien” handlar om att hålla sig ren från smuts och ohälsosamma ämnen och Försäkringskassans tolkning.
– C och L är samarbetspartier till regeringen, och det är självklart välkommet att de uttalar att de tar avstånd, säger Pia Steensland som anser att det var uppenbart redan när januariöverenskommelsen presenterades januari 2019 att förslagen inte räckte för att rädda assistansen.
Är ett tilläggsdirektiv till sittande utredning stärkt rätt till assistans en möjlighet att förändra bedömningarna av ”personlig hygien”?
– Vi kristdemokrater la ett skarpt förslag i riksdagen tidigare i år om ett tilläggsdirektiv till sittande utredningen om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Även om vi inte fick majoritet för förslaget vidhåller vi att det är ett bra förslag. Det vore naturligtvis värdefullt att även ge ett tilläggsdirektiv kring tolkningen av personlig hygien.

Kommer fortsätta pressa regeringen

Som oppositionsparti kommer Kristdemokraterna att fortsätta pressa regeringen genom att driva opinion genom tex debattartiklar och att kalla socialministern till riksdagen för interpellationsdebatter, säger Pia Steensland.
– Det är avgörande att synliggöra den akuta kris och de mänskliga tragedier som följer i spåren av nedskärningarna inom assistansen. Frågan kring mänskliga rättigheter och att personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar rätt att leva ett liv som andra får inte tystna.

Krävs skarpa remissvar till LSS-utredningens förslag

Regeringen skickade just ut LSS–utredningen på remiss. Pia Steensland tycker det är anmärkningsvärt att januaripartierna tagit ett och ett halvt år på sig för detta.
– Flera av utredningens förslag har fått utstå skarp kritik av oss kristdemokrater men framför allt från funktionshinderorganisationerna. Även om de mest kritiserade förslagen, tex borttagen assistans för barn och för det femte grundläggande behovet samt en schablon på 15 tim för andra personliga behov, har undantagits från remissrundan, har jag stor respekt för att det finns en oro kring att januaripartierna väljer att gå vidare med en utredning som hade så tydliga besparingskrav i direktiven. Det är nu avgörande att funktionshinderorganisationerna skriver skarpa remissvar med tydliga konsekvensbeskrivningar av förslagen. Då får vi beslutsfattare underlag där vi inte kan ducka för förslagens eventuella negativa effekter.

Välkomnar statligt huvudmannaskap

Det kvarstår förslag i LSS-utredningen som Pia Steensland är mycket kritisk mot.
– Att anhörigassistenter skulle ha lägre timersättning än andra assistenter är ett sådant förslag.
Finns det förslag i utredningen du skulle vilja se förverkligas, vilka isåfall?
– Kristdemokraterna driver att staten ska vara ensam huvudman för assistansersättningen. Vi välkomnar utredningens ställningstagande om detta, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020-07-01

Skicka sidan till: