Socialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning inte ska kunna vårda sitt yttre och känna sig fräscha sade Pia Steensland, KD, i en interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren svarade att att hon höll med men att det krävs underlag för att ändra lagen.

Anser ministern att intentionen i LSS – att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som andra – är uppfylld när det grundläggande behovet personlig hygien begränsas till att endast omfatta hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen?

Vilka åtgärder, utöver de angivna i januariöverenskommelsen, är socialministern och regeringen beredd att vidta för att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra i enlighet med intentionen i LSS?

De frågorna fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Pia Steensland - "Ska personer med funktionsnedsättning inte kunna vårda sitt yttre"

Pia Steensland sade att hon trots Coronaepidemin kallat Socialministern till riksdagen eftersom Försäkringskassan i senaste vägledningen säger att enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen godtas som hjälpbehov i det grundläggande behovet ”personlig hygien”.
– Personer med funktionsnedsättning kan nu alltså inte ta på deodorant, sminka sig, raka benen eller smörja in huden Jag förstår inte varför personer med funktionsnedsättning inte ska få vårda sitt yttre och känna sig fräscha, dessutom kommer fler nu att förlora rätten till personlig assistans, sade Pia Steensland.

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Lena Hallengren - "Jag skulle aldrig medverka till en sådan tolkning"

Lena Hallengren svarade att den typ av bokstavstolkning av LSS som finns i den HFD-dom som Försäkringskassan stödjer sig på är otroligt olycklig och sorglig. Hon sade att hon aldrig skulle medverka till ett beslut som den tolkningen och den domen. Men det är inte så enkelt att ändra detta fortsätter Lena Hallengren.
– Jag tycker detta är mycket långt ifrån en rimlig tolkning och vi tittar på hur vi kan komma åt detta, vi måste ha underlag för att kunna ändra lagen.

Pia Steensland - "Man vågar inte söka fler timmar idag"

Pia Steensland sade att Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag den 25 maj visat att förändringarna i synen på personlig hygien gjort att färre timmar beviljas och färre nybeviljas assistans. Detta göra att man inte vågar söka fler assistanstimmar och att många är rädda för att tvåårsomprövningarna som nödstoppades april 2018 ska komma tillbaka.
– Det är helt omänskligt att människor ska leva med en sådan rädsla idag i välfärdslandet Sverige sade Pia Steensland.

Lena Hallengren - "LSS-utredningen bör gå ut på remiss"

Lena Hallengren svarade att det i dagsläget inte är aktuellt att återinföra tvåårsomprövningarna. Sedan sade hon att LSS-utredningen som blev klar januari 2019 bör gå ut på remiss eftersom den tog ett helhetsgrepp på LSS och att det finns många delar i den som kan användas.
– Det är tråkigt att man landat i att om man inte gillar hela utredningen då ska den kastas i papperskorgen, då sitter vi med problemet att åren går och vi saknar underlag att kunna ändra lagen med, sade Lena Hallengren.

Se interpellationsdebatten via video från Riksdagen

Skicka sidan till: