Socialministern pressas om kommande lagändring

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

Det blir katastrof om det skrivs in lagtext att grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och kommer att lyssna på remissinstanserna, svarade Lena Hallengren. Det framgick i en interpellationsdebatt i riksdagen den 7 november.

Tar ministern den oro som funktionshindersrörelsen beskriver på allvar, och vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att införandet av ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär i 9 a § i LSS inte kommer att inskränka rätten till assistans?

Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Lena Hallengren - Jag är medveten om oron

Lena Hallengren sade sig vara medveten om oron, men en sådan lagändring skulle inte leda till inskränkningar av rätten till assistans menade hon. Begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär är redan ett prejudikat och inget skulle ändras i sak, det blir tvärtom tydligare vad som gäller. Men hon öppnade för att innehållet i promemorian kan komma att ändras.
– Promemorian har inte regeringens avsändare utan är framtagen av tjänstemän i regeringskansliet. Vi kommer att lyssna in remissinstansernas synpunkter och efter eventuella justeringar ta ställning till hur lagförslaget ska utformas.

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialminister

Pia Steensland - Tusentals kommer att förlora sin statliga assistans

Pia Stenland talade om den oro som finns om vad som kan hända om detta skrivs in i lagen och tvåårsomprövningarna återupptas. Då kommer tusentals att förlora sin statliga assistans sade hon. Istället borde det göras en lagändring så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet.
– Varje dag utan lagändring är en förlorad dag, sade Pia Steensland.

Lena Hallengren - Praxis är samma sak som lag

Att ta fram en lagändring där alla grundläggande behov räknas sin sin helhet blir en mycket större process, då skulle det inte införas rätt till assistans till sondmatning och andning i år svarade Lena Hallengren. Hon upprepade att det inte innebär någon skillnad att rättspraxis blir lagtext.
– Anledningen till att man nu skriver in det som är praxis är att praxis är samma sak som lag. Det är inte så att Försäkringskassan utarbetar en praxis som vi nu gör till lag, utan när domstol fattar beslut blir det praxis och lag, sade Lena Hallengren.

Pia Steensland - Finns andra lösningar

Pia Steensland sade att hon inte betvivlar Socialministerns ambitioner i frågan och att hennes roll är att hjälpa till så den nya lagen blir så bra som möjligt. Hon sade att jurister hon talat med ser andra lösningar med där skrivningen mycket privat och integritetskänslig karaktär inte skrivs in i lagtexten.
– Det får inte bli så att andning och sondmatning räddas på bekostnad av andra grundläggande behov, sade Pia Steensland.

Lena Hallengren - Synd att LSS-utredningen inte remitterats

Lena Hallengren sade att det även planeras lagförslag om rätt för assistans vid egenvård, avsmalnat föräldraansvar, och stärkt rätt till assistans vid tillsyn. Sedan får vi se vad som sker ytterligare sade Lena Hallengren. Hon sade även att det är synd att LSS-utredningen inte kunnat remitteras för att kunna plocka ut delar till beredningsunderlag.
– Vi vill att assistansen ska komma dem till del som har behoven. Den utvecklingen måste vi se. Vi gör inte det än, och det bekymrar mig väldigt mycket, sade Lena Hallengren.

Text: Kenneth Westberg

Se interpellationsdebatten via video från riksdagen

Tidigare artiklar

Skicka sidan till: