Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”

Bengt EliassonLiberalerna vill se ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av det grundläggande behovet ”personlig hygien”. Bengt Eliasson anser att ett tilläggsdirektiv till den sittande assistansutredningen vore en ”görlig väg” att nå detta.

Konsekvenserna av HFD-domen förödande

HFD:s dom 2019 ref. 56 slog 2019 fast att sminkning inte räknas som grundläggande behov och att personlig hygien handlar enbart om att hålla sig ren från smuts och ohälsosamma ämnen. Bengt Eliasson, liberal ledamot i Socialutskottet och talesperson i funktionshinderfrågor kommenterar:
– Jag skall som riksdagspolitiker naturligtvis inte recensera domar eller domstolar. Jag kan dock konstatera att det finns kunniga jurister som anser att domen strider mot den ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD vilket jag instämmer i. Konsekvenserna av domen, eller rättare sagt Försäkringskassans snabba och mycket hårda tolkning av den är förödande. Det drabbar många som redan är hårt pressade ännu mycket hårdare.

Försäkringskassans skärpta bedömningar oacceptabla

Försäkringskassan har efter HFD–domen ytterligare skärpt bedömningen. I den nya vägledningen för assistansersättning (sid 93–94) sägs det att tex sminkning, hårklippning, hårinpackning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att hålla huden mjuk inte kan vara grundläggande behov. Rakning ska bara beviljas om syftet är att hålla sig ren. I en intervju på Assistanskoll säger Försäkringskassan att endast hjälp som syftar till att hålla sig ren kan godtas inom ramen för behovet ”personlig hygien”, inte några ”liknande behov”.
Vad anser du om detta? Är det en acceptabel utveckling?
– Det är absolut inte en acceptabel utveckling. Tvärtom. Regeringen måste mycket snabbt agera för att minimera konsekvenserna av detta.

Försäkringskassans agerande oacceptabelt

Försäkringskassan säger själv i rapporten Analys av minskat antal mottagare av assistansersättning att de hårdare bedömningarna av personlig hygien som startades av Försäkringskassan redan 2017 i ett rättsligt ställningstagande är en orsak till att antalet assistansberättigade minskar, eftersom allt färre nybeviljas assistansersättning. Bengt Eliasson är mycket upprörd över utvecklingen.
– Helt oacceptabelt! Försäkringskassans agerande är anmärkningsvärt och rimmar illa med myndighetens vision som är ”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.”

Stoppa avslagen och utred lagändringar

Bengt Eliasson och Liberalerna kräver omedelbara åtgärder från regeringen för att stoppa utvecklingen med hårdare bedömningar inom personlig hygien.
– Vi kräver att man omedelbart ser till att avslagen stoppas tillfälligt genom direkt uppdrag eller förordning. Vi menar att det går att använda samma metod som när tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppades. Men det centrala är att regeringen agerar för att ändra lagstiftningen.
Skulle regeringen kunna ge ett tilläggsdirektiv till Utredningen för stärkt rätt till personlig assistans att ge förslag på lagändringar mot den alltmer restriktiva bedömningen av personlig hygien?
– Ja, det är en görlig väg.

Lena Hallengrens uttalande öppnar för en förändring

I interpellationsdebatten med Pia Steensland den 3 juni sade Lena Hallengren att hon aldrig skulle medverka till ett beslut och tolkning som finns i den HFD–dom som sade att personlig hygien handlar enbart om att hålla sig ren från smuts och ohälsosamma ämnen.
Vad tycker du om det uttalandet?
– Jag tycker det ger öppningar för förhandlingar och en ändring till det bättre. Det räcker dock inte med att prata och låta rätt, det måste göras rätt också. Skarpa förslag från regeringen måste komma direkt efter sommaren, annars kommer vi att driva på för att få fram konkreta lösningar på problemet.

Centern öppnar för en överenskommelse?

Sofia Nilsson Centerledamot i Socialutskottet, sade i en intervju på Assistanskoll att hon inte är främmande för att regeringen ger ett tilläggsdirektiv till den sittande assistansutredningen att ge förslag på lagändringar mot de hårdare bedömningarna av personlig hygien.
Öppnar detta för en överenskommelse mellan januaripartierna?
– Givetvis, vi har från Liberalerna redan framfört detta på tjänstemannanivå och jag är för alla former av uppgörelser som lindrar effekterna av neddragningar och/eller bidrar till att upprätthålla rättigheterna.

Vill se en ny stor, bred parlamentarisk utredning

Efter åtgärder mot de skärpta bedömningarna av ”personlig hygien” måste hela begreppet grundläggande behov och uppdelningen i integritetsnära delar utredas, säger Bengt Eliasson.
– Detta visar på hur otroligt viktigt det är att vi snarast kommer igång med en stor och bred parlamentarisk utredning av en ny och stabil LSS–lagstiftning med större flexibilitet och trygghet. Det moras av domar och mycket tveksamma myndighetstillämpningar måste få ett slut, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2020–06–24

Skicka sidan till: